Ad van der Wiel, voorganger Open Deur Steenbergen

Initiator en deelnemer Een preek die staat als een huis in de eigen gemeente.

Paulien kwam ons vier dagen een training geven, omdat ik graag wil dat gemeenteleden worden toegerust om het Woord op een goede manier te verkondigen. Bij elk onderdeel van de IKEA-structuur -dus het intro, de kern, de erkenning en de afsluiting- kregen we een checklist met aandachtspunten die we gingen oefenen.

Paulien is empatisch, attent naar iedere deelnemer en heel praktisch. Zelf heb ik geleerd om een betere opening en afsluiting te maken. Ik weet nu hoe ik kan afsluiten met meer impact.

Wat we tijdens de training leerden, is meteen toepasbaar in de praktijk. De training motiveert de hele groep en ik kan de sprekers nu beter motiveren om door te gaan. Een aantal van hen heeft inmiddels gesproken.

Gemeenten die hun leden willen toerusten en mensen willen voorbereiden op een bediening in de verkondiging, raad ik deze training aan. Benader mij gerust als je wilt weten wat deze training voor jullie gemeente kan betekenen.

Portret HJ-modified

Henco van Ee, Senior Jeugdwerkadviseur Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie

Initiator en deelnemer van een training op maat

Dichterbij onszelf en onze luisteraars

In ons team maakten we onze presentaties al volgens de IKEA-structuur uit Pauliens boeken. Ons belangrijkste doel was voor om te leren hoe je een lezing of onderwerp nog kernachtiger neerzet en hoe je nog dichter bij je publiek kunt komen.

Na telefonisch contact bleek de opzet van de training goed bij ons te passen. Paulien is gericht op de persoon, waardoor er veel ruimte is voor eigenheid. De manier waarop zij de training begeleidt, zorgt ervoor dat we ons op ons gemak voelden en meer van onszelf lieten zien. We komen hierdoor nu nog dichter bij onze luisteraars.

Het was mooi om de training als team te doen, daardoor kunnen we elkaar helpen tijdens en na de voorbereiding. Een aanrader voor iedereen die veel voor groepen staat!

Embert Messelink, directeur van de christelijke natuurbeweging A Rocha

Deelnemer Een preek die staat als een huis

Ik heb al langere tijd ervaring met spreken en daarnaast heb ik het verlangen om te preken. Gods woord verkondigen vind ik van een andere dimensie en daarom wilde ik me goed voorbereiden. Ik meldde me aan voor de training Een preek die staat als een huis. Ik vroeg me af of er allemaal predikanten bij zouden zitten. Het was echter een gemêleerde groep. Ervaring bleek niet zo’n rol te spelen. Sterker nog: ik zat in een subgroepje met een predikant en minder geoefende sprekers en zonder overleg gaven ze me dezelfde feedback. 

De grootste winst van de training is dat ik stop met uitschrijven. De aangereikte manier van mindmappen past goed bij mij. Ik kan mijn verhaal inmiddels beter opbouwen, vrijer spreker en meer contact leggen. Het model geeft mij veel ruimte om te spelen met de volgorde van onderdelen die ik wil vertellen. Ik had deze training eerder moeten volgen!

Ik raad de training van harte aan, ook bij mensen die al enige spreekervaring hebben. De afwisseling van deze training spreekt me aan: een mooie combi van input, oefenen en feedback geven en ontvangen. Via mijn werk volgde ik pas een training bij een bekend trainingsbureau waar ik bijna het vierdubbele betaalde, terwijl ik er minder voor kreeg. Dankzij de training van Geloofwaardig Spreken sta ik op het punt om vaker te (s)preken. 

DURK DE BOER, spreker, ondernemer en eigenaar van Verandersupporters

Deelnemer Een preek die staat als een huis (Summerschool)

Ontroerd

De afgelopen jaren had ik mezelf een tijdrovende preekstijl aangeleerd en daarin wilde ik graag verbetering. Paulien liet me tijdens de Summerschool hierop reflecteren. Dat lukte extra goed doordat Bezinningscentrum Emmaüs een rustgevende en inspirerende plek is. Ik preek nu korter, doordat ik meer focus aanbreng.

Ik raad de training aan iedere spreker aan. Het is echt een cadeau aan jezelf om nieuwe manieren te oefenen, waardoor je weer fris en fruitig kunt voorgaan.

Wat me vooral zal bijblijven, is de impact op mijn geloofsleven. De gesprekken en de dagsluitingen in de kapel hebben me geholpen om het dagelijks contact met God blijvend vorm te geven. Als ik daaraan denk, ontroert het me nog steeds.

Marian Helmus, nationaal leider Vineyard Benelux

Deelnemer Een preek die staat als een huis

Ik wilde graag een training waarbij aandacht was voor Bijbeluitleg in combinatie met een goede structuur van de preek. Ik wilde minder afhankelijk worden van papier.

 

In de vier dagen zit een mooie opbouw. Eerst krijg je een goede exegetische basis, je wordt ‘gedwongen’ bij de Bijbeltekst te blijven en pas in een later stadium voorbeelden en toepassingen toe te voegen. Ik heb erg genoten van de mensen in de groep: theologen en niet-theologen, diverse kerkelijke achtergronden, ervaren en minder ervaren sprekers. Dat vond ik leuk en leerzaam.

 

Paulien is lekker nuchter en luchtig en ze weet waar ze het over heeft. Ze geeft veel voorbeelden hoe je dingen kunt aanpassen. Ze spoorde ons ter plekke aan een onderdeel van de preek net even anders aan te pakken. De training bestaat niet alleen uit kennisoverdracht, maar vooral uit doen!

 

Door de training ben ik me veel bewuster geworden van het effect van de structuur van mijn preek, en van mijn lichaamshouding en ademhaling. Vlak na de training voelde ik me vooral ‘bewust onbekwaam’, maar dat slijt gelukkig. ? Paulien adviseerde me niet te proberen alles meteen anders te doen, maar per preek extra aandacht te schenken aan een bepaald onderdeel. Dat helpt en brengt ontspanning!

Peter Bakker, PKN-predikant Den Haag

Deelnemer Een preek die staat als een huis

Allemaal dezelfde vragen

Iemand van de kerkenraad reikte me deze training aan. Ik twijfelde, omdat ik een van de weinige predikanten zou zijn. Bijna twintig jaar geleden volgde ik de training Passie voor preken. Na die training preekte ik enthousiast vanuit mindmaps. Na verloop van tijd ging ik mijn preken toch weer uitschrijven. Ik had wel behoefte aan een opfriscursus.

Dus zei ik tegen mezelf: ‘Gooi jezelf er maar in, Peter!’

De training bleek meer dan een opfriscursus. Ik leerde opnieuw om dichter bij mezelf, de Bijbel en mijn hoorders te komen en te blijven. Het werd ook nog eens een confrontatie met mezelf. Dat ervoer ik als verdiepend.

Pauliens stijl van trainen ervaar ik als sprankelend, dynamisch, afwisselend en meedenkend. Ze heeft oog voor iedereen en komt echt ‘langszij’.

In mijn huiswerkgroepje zaten allemaal niet-theologen. Wat we opviel was dat zij vaak ook de vragen stellen die gemeenteleden en gasten ook stellen. Dat heeft me geholpen in mijn preekvoorbereiding meer aan te sluiten bij mijn publiek. En eigenlijk stellen we allemaal dezelfde vragen. Ik kan de training daarom iedereen aanraden, leek of theoloog. Deze training betekent veel voor de kerken en voor het Koninkrijk van God.

Adrian Boogaard

Oudste & spreker evangelische gemeente De Brandaris
Initiator en deelnemer Een preek die staat als een huis in de eigen gemeente.

Veel positieve feedback van gemeenteleden

We hadden al langer het verlangen de sprekers in de gemeente te helpen in het ontwikkelen van hun gaven. De mogelijkheid om als sprekers uit de eigen gemeente de training te volgen is ideaal.

Paulien is een mensgerichte en deskundige trainer. Ze geeft iedereen persoonlijk aandacht, terwijl ze ook het groepsproces in de gaten houdt. Ze past zich aan aan de gemeente waar ze is, geeft duidelijke kaders, maar tegelijkertijd ook ruimte om eigen accenten te leggen. Jaap-Harm geeft goede en inhoudelijk sterke adviezen naar aanleiding van het huiswerk.

Mijn preek heeft nu meer structuur, waardoor de kernboodschap beter overkomt. En ook meer variatie, waardoor de energie beter wordt verdeeld.

Het gezamenlijk optrekken en de goede inhoud spraken me aan. Het zelf aan de slag gaan met de theorie, het praktisch maken door de (huiswerk)oefeningen en de feedback van ervaren trainers en van elkaar maken dat er veel groeipotentieel vrijkomt. Doordat de deelnemers elkaar feedback geven, wordt de drempel verlaagd dat ook in de toekomst te doen.

Ik raad de training aan aan iedereen die wil groeien in spreekvaardigheid, beginnend of ervaren. En aan groepen die net als wij zoeken naar een manier als sprekers meer met elkaar op te trekken. We krijgen veel positieve feedback van gemeenteleden. Er is dus duidelijk verschil merkbaar!

Pieter van der Toorn, kerkelijk werker Hemelsbreed Arnhem

‘De verhalen die we delen, zijn nu beter te volgen’

In onze kerk, Hemelsbreed Arnhem, worden de zondagse MeetUP’s elke week door iemand anders geleid. Het voorbereiden is niet altijd makkelijk, zelfs niet voor degenen die het al jaren doen. Daarom vroegen we Paulien ons een training in het spreken te geven.

De praktische en duidelijke structuur in combinatie met aandacht voor het luisteren naar wat God wil zeggen, vond ik heel fijn. Paulien traint op een ontspannen en gedreven manier. Ze geeft veel ruimte om te oefenen. De verhalen die we delen zijn nu beter te volgen.

De trainingsdagen gaven ook een verdere verdieping aan ons als team. We komen nu regelmatig bij elkaar om het spreken te evalueren en elkaar scherp te houden.

Arie de Gelder, teamleider bij een waterschap

Initiator en deelnemer van de training Geloofwaardig Preeklezen in de Waterpleinkerk

De verkondiging van het Woord is professionele ondersteuning waard!

We wilden de groep van preeklezers graag uitbreiden en de meer ervaren preeklezers laten nadenken over hoe je je goed voorbereidt. Het kostenplaatje was wel een bespreekpunt, maar de verkondiging van het Woord is professionele ondersteuning waard!

De structuur, het oefenen en de feedback spraken me het meest aan. Door Pauliens grote ervaring was er een passend programma met duidelijke (huiswerk)opdrachten. Ze sloot zowel aan bij elke deelnemer als bij de gezamenlijke behoefte preken te lezen die we waar nodig aanpassen naar onze eigen context. Het laten staan van de kern van de preek van een theologisch geschoolde spreker vond ik daarbij een belangrijk uitgangspunt.

We hebben elkaar beter leren kennen en de methode helpt ons effectief ervaringen uit te wisselend en gericht feedback te geven.

Ds. Matthijs van der Welle, GKv Pijnacker-Nootdorp

Deelnemer Geloofwaardig preken over (i.s.m. Theologische Universiteit Kampen) en Een preek die staat als een huis 2

‘Paulien is de ideale trainer’

Ik maak veel cursussen mee waar de cursusleider gewoon gaat vertellen wat er in het boek staat. Paulien doet dat niet. Ik zie haar als een soort mix van een juf, een spreker en een theoloog, kortom: de ideale trainer. Ze kan goed met groepen werken en mensen empoweren. Ze heeft veel inhoudelijke Bijbelkennis, kent het evangelie persoonlijk en is ervaringsdeskundige in het spreken. Ze is geen poppenspeler die ons maar wat trucjes aanleert. Ze geeft aan waar ze zelf nog mee worstelt. Ze is gelukkig ook maar gewoon een mens.

Na de eerste training wilde ik nog meer leren. Ik twijfelde tussen Een preek die staat als een huis 2 en Steengoed preken. Ik ben blij dat ik Een preek die staat als een huis 2 heb gekozen, want dankzij deze training durf ik nu echt te preken vanaf een mindmap. Mijn preken zijn hierdoor anders van opbouw en anders qua voorbereiding en tegelijkertijd vind ik – en dat bevestigen mijn hoorders – dat ik mijn eigen stijl heb behouden.

De leden van ons groepje waren zo verschillend qua karakter, kerkgenootschap en opleiding en toch leerden we er allemaal van! Ik wil hierna de training Steengoed preken nog gaan doen. Ik blijf graag leren!

Ds. Roelof Tigelaar, GKv Hardenberg Baalderveld

Deelnemer Geloofwaardig preken over (i.s.m. Theologische Universiteit Kampen) en Een preek die staat als een huis 2

‘Ik spreek nu veel vrijer’

Bij de eerste training twijfelde ik nog een beetje, want word ik niet tot iets gedwongen wat niet bij me past? Dat bleek niet zo te zijn en daarom meldde ik me zonder aarzelingen aan voor Een preek die staat als een huis 2. Ik wilde graag verdieping, meer ervaring opdoen en oefenen, want anders zou ik terugvallen in oude patronen van voorbereiding en preekopzet.

Ik vind het heerlijk een dag eruit te zijn om me helemaal te richten op het proces van preken maken.

Paulien is direct, oplettend, deskundig, ervaren en nieuwsgierig naar iedere deelnemer. Ze stelt altijd wel een persoonlijke vraag. Ik waardeer het dat ze ruimte geeft voor ieders eigenheid en tegelijkertijd toch iedereen stappen in zijn of haar ontwikkeling laat zetten. Sinds de trainingen spreek ik veel vrijer. Ik weet beter wat ik wil zeggen en dat geeft ontspanning. Door Een preek die staat als een huis 2 sluit ik mijn preken beter af en geef ik meer erkenning gedurende de hele preek. Het is echt goed feedback te krijgen op meerdere preken en zo in de spiegel te kijken!

Henk Jansen, PKN-predikant in Ermelo en bij Fonteinwerk in Harderwijk

Deelnemer Steengoed preken (6 Maanden Programma voor ervaren sprekers)

Voordat ik me aanmeldde voor Steengoed preken vroeg ik me af of die cursus niet te veel gericht zou zijn op trucjes leren die leiden tot een gelikt verhaal, terwijl het mij gaat om de inhoud. Ik ben blij dat ik toch de stap heb gezet om mee te doen.

 

Tijdens 22 jaar predikantschap ontdekte ik veel prachtige boodschappen in de Bijbel, maar ik geef toe dat ze niet altijd goed landden bij mijn hoorders. Ik wilde ontdekken waar het bij mij stagneert in de voorbereiding en uitvoering van mijn preken en leren hoe ik met meer plezier en overtuigingskracht zou kunnen preken.

 

In de training oefenden we met de uitgebreide gereedschapskist van Paulien. Ik ontdekte dat goede aandacht voor de vorm ruimte schept voor goede inhoud.

 

Paulien is vriendelijk en doortastend en heeft een enorme kennis van werkwijzen en invalshoeken en is heel creatief qua werkvormen. Tegelijk schept ze een sfeer van veiligheid, vertrouwen en geloof en gebruikt ze de talenten die in de (zeer gemotiveerde) groep aanwezig zijn.

 

Ik preek nu met meer plezier dan ooit. Ik heb er echt lol in gekregen om bij mijn voorbereiding tijd te nemen om me ook ‘technisch’ goed voor te bereiden door bewust na te denken over finetunen van het IKEA-model, plek innemen, intonatie, tempo, volume, interactie, verhalen vertellen enzovoort. Ik spreek meer vrijuit dan voorheen. Ik krijg vaker dan ooit te horen dat de boodschap mensen echt heeft geraakt.

 

Henk Jansen, PKN-predikant in Ermelo en bij Fonteinwerk in Harderwijk

Hans Vel Tromp, predikant NGK Langerak

Deelnemer Steengoed preken (6 Maanden Programma voor ervaren sprekers)

Nieuw gereedschap voor mijn preken!

Toen ik in de nieuwsbrief van Paulien las over de training Steengoed preken, werd ik enthousiast, en tegelijkertijd vroeg ik me af of de training niet een hoog extravert-gehalte zou hebben. Pauliens antwoord stelde me gerust. ‘Het gaat mij vooral om de puntjes op de i. Vandaar de nadruk op plezier en impact.’

Paulien is open en ontspannen. Doordat ze zelf ook spreker is, maakt ze als het ware deel uit van de groep,. Daarnaast was ze de trainer die ons steeds een beeld gaf hoe het ook kan. Met schijnbaar gemak nam ze me mee in haar kennis en ervaring en zag ze waar mijn leermomenten lagen.

Ik was toe aan nieuw gereedschap voor mijn preken. Dat heb ik gekregen. Ik heb bijvoorbeeld ontdekt hoe kleine veranderingen in mijn stemgebruik een groot effect hebben op hoe de boodschap landt.

Sinds de training bereid ik bewuster de presentatie van mijn preken voor. Tijdens het spreken ben ik meer ontspannen en ben ik zekerder van de manier waarop ik spreek. Ik heb voldoende ideeën om me de komende tijd verder te ontwikkelen!

Sijtze de Bruine, predikant CGKv Ijmuiden

Deelnemer Geloofwaardig preken over … (2 Maanden Programma voor ervaren sprekers i.s.m. Theologische Universiteit Kampen), Steengoed preken, Zin in preken en Praten over preken

Preken is mijn core business. Ik kan mijzelf blijven verbeteren. De gesprekken met andere sprekers brengen me hierbij op allerlei ideeën. In het inspiratie-uur doe je kennis op, krijg je nieuwe inzichten en leer je nieuwe vaardigheden. Paulien coacht op een ontspannen manier, benoemt altijd het goede en geeft aan wat beter kan. Ik geniet volop van deze uurtjes die me stof tot nadenken geven. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk. Ik zie uit naar de volgende keren. In de hoop dat ik dan weer nieuwe collega’s tref!

Annemarie Gerritsen-Jansen, pastoraal werker

Deelnemer Geloofwaardig uitleggen

Geïnspireerd en bemoedigd

Ik had al eens een training gevolgd over exegese. Ik vond eigenlijk dat ik het nu wel zelf zou moeten kunnen. Ook vroeg ik me af of het niet ‘te evangelisch’ zou zijn.

 

Ik wil graag leren hoe ik het woord van God kan uitleggen, en heb me toch aangemeld. Ik dacht dat ik de stappen had begrepen, maar dat bleek enorm tegen te vallen op het moment dat ik de theorie moest toepassen. Exegese is voor mij vaak een eenzaam proces. Nu stimuleerden en inspireerden we elkaar in mijn werkgroep. Door de bemoedigingen van de trainers ontdekte ik zelf wat ik nog niet goed had begrepen en kon ik vervolgens de theorie (die gewoon werkt!) wel in de praktijk brengen. Afgelopen zondag preekte ik al anders, terwijl ik het geleerde nog niet eens voldoende had toegepast.

 

Ik raad de training iedereen aan die weleens voorgaat. Ongeacht je kerkelijke stroming of overtuiging. Ik raad het zelfs mensen aan die niet van plan zijn om te gaan preken, maar alleen de Bijbel meer willen doorgronden. Door op deze manier intensief met de Bijbeltekst bezig te zijn, wordt je horizon breder. Je krijgt (opnieuw) inspiratie om je geloof te belijden en toe te passen in je dagelijks leven.

Wim Lengkeek, spreker voor VierDeDienst Dalfsen (GKv)

Deelnemer Een preek die staat als een huis en Geloofwaardig uitleggen.

Op zoek naar diepgang

Als ik (s)preek, is mijn aanvliegroute vaak thematisch. Het nadeel daarvan is dat ik de Bijbel vanuit een bepaalde optiek benader. Ik wilde ook een preek kunnen maken met een Bijbelgedeelte als uitgangspunt.

 

Eerder volgde ik al de training Een preek die staat als een huis.
Toen gingen we één dag in op tekstonderzoek. Ik had behoefte om er nu dieper op in te gaan.

 

In korte tijd kregen we een stevige onderbouwing aangereikt met veel oefeningen om het ons eigen te maken. Iedereen in de groep was uiteraard anders en daar hielden de trainers goed rekening mee. Ik raad de training aan iedere kerkelijk spreker aan.

 

Zelf volgde ik eerst de training Een preek die staat als een huis.
en nu deze. Achteraf had ik het misschien liever andersom gedaan. Ik vind het logischer dat je eerst het uitleggen onder de knie hebt en daarna leert hoe je het overbrengt.

 

Ik ben door de training veel zekerder van mezelf geworden. Ik ben me er veel bewuster van geworden wat ik doe. En hoe.

Martijn de Haan, fondsenwerver Present en eigenaar en teamcoach bij Two-Inspire

Deelnemer training Present (een training op maat )

Meer zelfvertrouwen, meer beleving en meer impact

Van de uitnodiging van Present voor de trainingsdag Ontwerp je presentatie werd ik meteen enthousiast. Ik wil graag nieuwe inzichten opdoen. Van tevoren bekeek ik allerlei extra’s op de website en las ik het boek Geloofwaardig spreken. De inhoud daarvan vond ik supersterk. Ik vroeg me alleen wel af wat ik op de trainingsdag nog zou leren.

Door het boek leerde ik nieuwe dingen; tijdens de training ervaarde ik hoe ik het geleerde moest toepassen. De informatie begon te voor me leven! Ik heb ervaren wat de kracht is van verhalen, hoe ik een ijzersterk verhaal op een leuke manier kan brengen en hoe het werkt om me te richten op mijn doelgroep in plaats van op mijn eigen verhaal.

Paulien is in staat de hele dag iedereen erbij te houden. Enorm knap. Ik haakte geen moment af. Ze durft zelf ook te experimenteren en on the spot een verhaal te vertellen. Dat maakt de training leuk, afwisselend en laagdrempelig. Je merkt aan alles dat ze gelooft in haar eigen verhaal. Ze brengt dingen bij elkaar. Eigenlijk kan ik er niet eens zo goed woorden aan geven. Je moet gewoon een keer zo’n interactieve dag beleven!

Sinds de training kijk ik anders naar presentaties die ik houd voor Present, maar ook naar bedrijfspresentaties die ik houd voor mijn eigen onderneming. Met mijn compagnon bereid ik zo’n presentatie nu anders voor. We willen ons verhaal niet meer vanuit onszelf vertellen, maar vanuit de behoefte van de doelgroep. Eerder was een presentatie bijna een doel op zich, nu is het meer een middel. Ik zal de komende tijd steeds de mindmap erbij pakken om te kijken hoe ik de informatie levendig kan maken om mijn doelgroep te raken.

Ik raad de dag aan aan iedereen die Stichting Present op wat voor manier dan ook moet uitdragen. Deze ervaring zou ook waardevol zijn voor bestuurders. Eigenlijk is de training waardevol voor íedereen die zijn verhaal wil vertellen. Je leert van elkaar. Mij gaf het bevestiging en meer zelfvertrouwen.

Ik weet nu hoe ik een verhaal logisch opbouw én hoe ik mijn eigen verhaal daarin verweef, op een manier dat het tot de verbeelding spreekt. Zodat er meer beleving is. Meer impact. Daar ga ik voor.

Aline Soerdjpal (van Bartiméus Sonneheerdt)

Deelnemer Ontwerp je preek

55.000 euro op de bijrijdersstoel

“Een paar maanden geleden volgde ik bij jou de training. Vandaag was hét moment. Daar stond ik dan: op een prachtig podium, in een écht theater, met een kritische jury. Met een klein beetje zenuwen, maar vooral met een ijzersterk Ikea-verhaal, hield ik mijn verhaalIn mijn verlangen om mensen ‘mee te nemen’ in de wereld van blinde en slechtziende kinderen heb ik mijn publiek de hele intro lang met hun ogen gesloten laten inleven in de situatie van een blinde kleuter. En het werkte… De k, e en a deden de rest!

Ik ben je zo dankbaar voor deze IKEA-opbouw, want dankzij jouw training heb ik de eerste prijs in de wacht gesleept met mijn 15-minuten-pitch. Ik reed naar huis met een cheque van 55.000 euro op de bijrijdersstoel. 

Daarom: een dikke digitale knuffel. Dankzij jou verschijnt er binnenkort een grote glimlach op het gezicht van blinde kinderen!”

Jorien Ouweneel, coach en trainer bij Mijn leven is OK

Deelnemer individuele training

Vol overtuiging

Ik had de training Een preek die staat als een huis gevolgd. Dan denk je toch dat je het daarna wel moet kunnen. Maar ik mocht op Opwekking een seminar geven over ‘mijn’ onderwerp (ongewenste kinderloosheid) en het lukte me niet om goed tot de kern te komen.

Paulien heeft voornamelijk geluisterd en vragen gesteld. Ze was in alle bescheidenheid prettig direct en duidelijk. Ze verstaat de kunst van feedback geven waardoor ik gemotiveerd werd zaken nóg kernachtiger, persoonlijker en gericht op de ander te formuleren.

Mijn seminar heb ik vol overtuiging kunnen geven. Ik was ik in staat een uur te vullen, volledig uit mijn hoofd. Er zat een heldere opbouw in het verhaal en ik kon goed verbinding maken met de hoorders.

Als je voor een belangrijke spreekbeurt, preek of speech staat en je twijfelt over je verhaal, raad ik je de individuele training van Paulien van harte aan.

Lineke de Kruif (teamleider Driestar College)

Deelnemer Ontwerp je preek

Kwetsbaarder en zekerder

“Eigenlijk had ik niet verwacht dat ik de IKEA-structuur zelf zou gaan toepassen. Delen ervan misschien wel, maar niet in haar geheel.

Het pakte anders uit.

Wat me het meest is bijgebleven van de cursusdag is de tip meerdere voorbeelden te gebruiken om een breder gehoor te betrekken bij je verhaal. Dat werkt, merk ik in de praktijk van het onderwijs. Zoals je tijdens de training naar voren kon stappen om aan te geven dat je je aangesproken voelde, zo voelde ik dat leerlingen zich als het ware naar voren bogen om te luisteren naar wat er zou komen.

Nadat ik me een week lang had voorbereid op de weekopening, had gezwoegd om met steekwoorden tot een geordend verhaal te komen, heb ik uiteindelijk toch het schema van Paulien erbij gepakt. En heb ik zelf toch ook maar een schema getekend en ingevuld. Kortom, uiteindelijk werkte ik helemaal volgens de IKEA-methode! Het intro, de opbouw en de overgangen … alles was beter. Ik voelde me er ook zelfverzekerder door, terwijl ik me in het geheel kwetsbaarder heb opgesteld.

De trainingsdag vond ik al waardevol, maar nu komen daar ook verwondering en dankbaarheid bij, doordat ik ervaar dat de lessen van de dag in de praktijk goed werken. Ik geniet er nog van na.”

Ds. Arenda Haasnoot (PKN)

Deelnemer Ontwerp je preek

Een dag na de trainingsdag krijg ik het volgende bericht: ‘’Ik heb heel veel aan uw preek gehad. U hebt ‘t zo mooi en duidelijk uitgelegd.’’ Ik herken dat het strak liep, maar ook doordringend. Ik ga zeker met de aangereikte structuur aan de slag als een soort van finishing touch, maar toch ook als een nieuw begin…

WILLEM DE GRAAF, PREDIKANT GKV GRONINGEN-ZUID/HELPMAN

Deelnemer Geloofwaardig preken (2 Maanden Programma voor ervaren sprekers i.s.m. Theologische Universiteit Kampen)

Boven verwachting

Toen ik las dat er een training Geloofwaardig preken over ongemakkelijke teksten was, wilde ik deze meteen volgen. Zowel de ongemakkelijke teksten als het geloofwaardig preken trokken mijn aandacht. Ik ben inmiddels 18 jaar predikant. Preken is een van mijn zichtbaarste taken. Daarvoor kan ik wel een update gebruiken.

De training was boven verwachting. Ja, ik ben echt enthousiast! In korte tijd heb ik mijn kennis opgehaald én heb ik veel bijgeleerd. We gingen heel praktisch aan de slag. Paulien gaf niet alleen tips, maar ze liet ons meteen ervaren wat het effect was als we ze opvolgden. En steeds ontdekte ik dat haar tips werkten.

Eigenlijk zou deze training verplicht moeten zijn voor elke predikant. Als je jezelf als predikant serieus neemt, moet je gewoon trainen. En deze vier dagen gun ik al mijn collega’s. Je wordt bemoedigd en bevestigd en soms word je uitgedaagd.

Nadat ik de training had afgerond, heb ik het preken over een andere boeg gegooid. Ik spreek nu vrij van papier. Daardoor geniet ik meer van de voorbereiding en ook van het preken zelf. Met als resultaat dat ik veel meer contact heb met mijn toehoorders.

Ik krijg meer feedback dan ooit. Een oudere vertelde me dat ze me nu beter verstaat dan voorheen, doordat ik de kerk in kijk. Een 16-jarige zwaaide na afloop van de dienst naar me; hij had zich gezien gevoeld tijdens de preek. Ik merk aan mensen dat ze gemotiveerder zijn om te luisteren. Daar doe ik het voor! Want ik ben geroepen om Gods boodschap te verkondigen.

Dr. Guda H. Borger-Koetsier, predikant Protestantse Gemeente Musselkanaal e.o.

Deelnemer Geloofwaardig preken (2 Maanden Programma voor ervaren sprekers i.s.m. Theologische Universiteit Kampen)

Bewuster bezig met de opbouw

De training zit sterk in elkaar, wat ik al vermoedde toen ik de beschrijving op de website las. Ik vond de trainingsdagen inspirerend door de afwisseling van inhoudelijk bezig zijn en de praktische oefeningen. Paulien speelde goed in op de groep. Met uiteenlopende opdrachten hield ze ons steeds weer bij de les.

Door de inhoud van de training, door de gesprekken met collega’s en door de opdrachten kijk ik weer op een andere manier naar mijn preekvoorbereiding. Ik ben veel bewuster bezig met de opbouw van mijn preken.

Ik ben blij met de verplichte permanente educatie voor predikanten binnen de PKN. Die houdt ons scherp. Pas hoorde ik een andere predikant spreken. Heel bevlogen, maar geen structuur. Daarna hoorde ik iemand een gestructureerd betoog houden, maar dat kwam totaal niet over bij de luisteraars. Ik dacht meteen aan deze training. Ook deze mensen zouden wel wat hulp kunnen gebruiken!

Ad van der Heiden, Voorganger evangelische gemeente Rafaël de Rivier, Rotterdam.
Deelnemer Geloofwaardig preken (2 Maanden Programma voor ervaren sprekers i.s.m. Theologische Universiteit Kampen)

Kom maar op met die ongemakkelijke teksten!

Ongemakkelijke teksten liet ik liggen. Ik wilde er niet over nadenken. Ik zei tegen mijn gemeenteleden dat ik het niet wist en stiekem vond ik dat ook wel een beetje stoer van mezelf. Totdat ik erachter kwam dat er angst onder zat. Ik was bang dat ik mijn vertrouwde godsbeeld moest aanpassen. Of dat ik een verkeerd godsbeeld zou meegeven aan mijn gemeenteleden. Toen ik de training over ongemakkelijke teksten zag voorbijkomen, wist ik: hier kan ik niet omheen.

De angst is door de training weggenomen. Ik hield een preek over het gedeelte uit Ezra waarin gehuwde vrouwen worden weggestuurd. Je zult maar een van die vrouwen zijn! Mijn oog viel tijdens de huiswerkopdrachten op de tekst over heilig zaad. Ik ontdekte dat het in verband kan worden gebracht met de geboorte van Christus. Die teksten zijn echt gaan leven voor me. Schijnbaar ongemakkelijke teksten hoeven met de juiste informatie nog niet zo ongemakkelijk te zijn. Kom maar op met die ongemakkelijke teksten!

Het aangereikte stappenplan was een eyeopener voor me. Ik weet nu hoe ik op verschillende manieren naar een tekst kan kijken. Het stappenplan ligt op mijn bureau, zodat ik er steeds naar kan teruggrijpen. Naast een aantal vragen uit Geloofwaardig spreken trouwens. Ze helpen me om me te richten op de kern van de preek.

Ik raad de training aan aan evangelische voorgangers en sprekers. Theologische achtergrond is handig, maar een universitaire opleiding is niet nodig. De interactie met andere predikanten is ook zo gaaf. Doordat iedereen zijn hart opende, heb ik veel geleerd. Het samen optrekken hielp me enorm. En Paulien voorzag onze interactie van benzine!

Mark Veurink, predikant GKv Franeker

Deelnemer Geloofwaardig preken (2 Maanden Programma voor ervaren sprekers i.s.m. Theologische Universiteit Kampen)

De knop ging om

Van tevoren leek een training van vier dagen me nogal intensief. Dat bleek het inderdaad te zijn. Doordat ik een moeilijke tekst had gekozen én omdat ik goed wilde presenteren, kostte het huiswerk me meer tijd dan het me normaal kost om een preek voor te bereiden.

Een paar jaar geleden volgde ik de eendaagse training van Geloofwaardig Spreken. Ook het boek had ik gelezen. Ik vroeg me af of ik nog wel iets nieuws zou leren. Ja dus. Ik kijk nu op een andere manier naar de structuur van de preek.

Aan het begin van de training was ik niet van plan om te preken vanuit een mindmap. Die methode ligt echt ver buiten mijn comfortzone. Maar op zeker moment is de knop toch omgegaan. Ik schrijf mijn preken nu nog steeds uit, maar pas nadat ik een mindmap heb gemaakt.

Soms pak ik de oefeningen van de training er nog eens bij. Bijvoorbeeld: hoe ziet de omgeving eruit in dit bijbelgedeelte? Ik spreek daardoor beeldender. Na afloop van een preek zei iemand tegen me: ‘Ik zag mezelf erbij staan!’

Als predikant beland je makkelijk in vaste structuren. Ik raad iedereen die week in, week uit spreekt, de training aan. Je krijgt ideeën aangereikt die voorkomen dat je vastroest.

Lubbert van de Heuvel, raadslid en ondernemer

Deelnemer Profiteren van feedback

Je wordt er een volwassener mens van!

Soms reageer ik kort door de bocht op feedback, soms juist met een omhaal aan woorden en soms draai ik er gewoon omheen. Ik hoopte dat Paulien me zou leren hoe ik beter met feedback kan omgaan.

En die hoop werd bewaarheid. Het lezen van haar boek in de aanloop naar de training hielp al. Op de dag zelf werd ik op mijn valkuilen gewezen. Ik zag hoe anderen feedback gaven en ontvingen en daar leerde ik ook weer van. We bemoedigden elkaar. Zo’n trainingsdag gaat dieper dan het aanleren van bepaalde vaardigheden; uiteindelijk gaat zo’n dag over je identiteit.

Het geleerde valt overal toe te passen: in de politiek, op kantoor, in de kerk. Ik zeg niet dat ik nu meteen heel goed feedback kan geven (zonder te kwetsen) en ontvangen (zonder in de verdediging te schieten), maar ik heb daar nu wel een methode voor in handen. Misschien ga ik over een halfjaar gewoon op herhaling!

Ik raad de feedbacktraining van Paulien echt aan iedereen aan. Zo’n dag is goed voor je persoonlijke vorming. Je wordt er een volwassener mens van!

Arjen Westrik, Muskathleet en Relation Assistant Compassion Nederland

Deelnemer training Compassion (training op maat)

Sinds de training sta ik rustiger en zelfverzekerder op het podium Compassion daagt Muskathleten uit de zogenaamde Muskathlon te rennen en €10.000 in te zamelen.

Ter voorbereiding sta je weleens op een podium. Voor de meesten is dat best spannend. Dan is het goed te weten wat je beter wel of niet moet doen. Ik lees weinig boeken. Ter voorbereiding op de training ontving ik toen het boek Geloofwaardig spreken. Ik zag er tegenop het te lezen, maar het boek is alles behalve saai en taai. De praktische tips werken motiverend.

Pauliens open houding en rustige, sociale uitstraling zorgden ervoor dat iedereen de ruimte voelde zichzelf te zijn. We leerden veel van elkaar, omdat we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben. Ik was verbaasd hoe belangrijk je houding en het contact met de zaal is als je het podium opstapt. Vooral het in de praktijk brengen van de IKEA-structuur vond ik heel leerzaam. Sinds de training sta ik rustiger en zelfverzekerder op het podium.

Rozemarijn Burger, docent Nederlands en Muskathleet

Deelnemer training Compassion (training op maat)

Ik kreeg de mail binnen van Compassion en was direct enthousiast. Een training geloofwaardig spreken kan ik niet alleen in mijn werk als docent goed gebruiken, maar ook in mijn rol als muskathleet.

Ik wilde graag leren hoe ik het moest aanpakken als ik een presentatie zou geven. Hoe kan ik geloofwaardig overkomen bij een ingewikkeld onderwerp als dit? Je geeft de presentatie met één doel: je wilt sponsorgeld krijgen voor de kindjes in je sponsorland, je wilt dat mensen geld geven. Maar als het niet in je aard ligt om dat te vragen (zoals bij mij), hoe doe je dat dan? Dat wilde ik graag te weten komen.

De connectie met elkaar en de veilige sfeer die vrijwel direct ontstond, maakten het mogelijk mezelf ‘bloot te geven’ en (vooraan) te oefenen. We konden ons ding doen en met elkaar brainstormen – dat vond ik heel waardevol. 

Paulien zorgde ervoor dat we ons snel op ons gemak voelden, waardoor er een hoop te leren viel. We konden samen lachen en nadenken over onderwerpen die ons bezighielden. Dat onze groep hier een hoop inspraak in kreeg, was echt heel fijn. Pauliens luchtigheid en enthousiasme werkten als een spiegel.

Het briefjessysteem gebruik ik nu echt overal voor, dat vind ik heel fijn! Ik heb stiekem wel gemerkt dat ik tijdens preken ga letten op de IKEA-structuur … En van mijn lichaamshouding ben ik mij veel bewuster!

Harmen van der Laan, spreker Morgenstond Delft, eigenaar van Printplezier en winnaar Social Dragon’s Den 2019

Deelnemer individuele training

Ik heb Paulien tijdens groepstrainingen leren kennen als iemand die erg goed is in haar vak en in het analyseren van preken. Ze is heel benaderbaar en staat open voor creatieve ideeën.

Toen ik als ondernemer met mijn start-up 20.000 euro kon winnen, wilde ik een ijzersterk verhaal hebben. Paulien gaf me eerlijke, scherpe en doelgerichte feedback, waardoor ik van een lang verhaal een bondig verhaal kon maken met een sterke intro en afsluiting.

De juryleden gaven aan dat mijn presentatie hen had overtuigd. Natuurlijk kan ik niet bewijzen dat dit door Pauliens feedback komt, maar zelf denk ik dat die doorslaggevend is geweest.

Ik heb meerdere sprekerstrainingen gevolgd, onder meer bij een gerenommeerd bureau in Nederland. Pauliens training steekt met kop en schouders erboven uit in vorm, stijl en aanpak. Dankzij haar lukt het me minder te zeggen en meer gericht te zijn op mijn publiek, en dat met veel minder voorbereidingstijd.

Peter Trommel, TEAR

Deelnemer individuele training

Al jaren houd ik presentaties in kerken en verenigingen. Dat vind ik heel leuk en het gaat ook goed, maar het kost me wel vaak veel energie. Paulien heeft me geholpen om kritisch te kijken naar mijn eigen presentaties, dingen te relativeren en meer werk te maken van actieve werkvormen bij trainingen en presentaties, zodat de energie beter verdeeld blijft!

Bart Visser, New Wine

Deelnemer individuele training

Paulien heeft me gecoacht bij mijn collectepraatje. Verschillende mensen, ook onbekenden, zijn naar mij toegekomen om te vertellen dat ze zelden zo’n duidelijk collecte-verhaal hadden gehoord. Ook kreeg ik meerdere keren de feedback dat de aankondiging duidelijk en uitnodigend was, maar op geen enkele manier dwingend. Ik heb onder meer geleerd om zo concreet mogelijk het collectedoel aan te kondigen en mijn lichaamstaal in te zetten.

Bert Karel Foppen, PKN-predikant Den Haag

Deelnemer Preek Tandoori Week

‘Ik wilde op mijn blinde vlekken worden gewezen’

Het was voor mij alweer even geleden dat een professional feedback gaf op de voordracht van een preek. Ik wilde op mijn blinde vlekken worden gewezen en verbeterpunten horen. Vooral Pauliens opmerkingen over de structuur hielpen me. Vanuit haar rol als hoorder gaf ze aan wat niet helder was en vanuit haar rol als professional gaf ze me bruikbare tips. Sinds het gesprek let ik er bijvoorbeeld op dat ik met duidelijke tussenzinnen mijn hoorders meeneem, het liefst met een cliffhanger aan het begin.

Lydia Huibers, spreker NGK Veenendaal

Deelnemer Preek Tandoori Week

‘Ik heb nu nog meer zin in de volgende preek’

Omdat ik in mijn leven nog maar twee preken heb gehouden, vroeg ik me af of het niet een beetje te vroeg zou zijn voor feedback. De vergelijking met koken – met kleine aanpassingen in de keuken kun je het eten veel lekkerder maken – hielp me over de streep.

Paulien heeft de gave op een bemoedigende en enthousiasmerende manier terug te kijken op de preek. Ze benoemt wat aanspreekt én wat beter kan. Ze vroeg zelfs toestemming om in te zoomen – dat voelde heel veilig. Genietend, liefdevol en ook krachtig vraagt ze door. Ik weet nu hoe ik delen van de preek kan verbeteren en heb nog meer zin in de volgende preek.

Jan Wolsheimer, voorganger

n.a.v. preken in zondagse samenkomsten in Parousia Woerden

Paulien is een vlotte spreekster die de aandacht goed weet vast te houden en haar gehoor meeneemt in haar betoog. Haar preken zijn geworteld in de bijbeltekst wat Paulien zeer geschikt maakt om voor te gaan in de zondagse eredienst.

Anne Schotanus, uitgeverij Kok

n.a.v. het schrijven van boeken

Iedere keer als ik Paulien ontmoet heeft ze wéér een goed idee. En ik heb nog geen ja gezegd, of de eerste versie van een plan, een planning en de inhoud rolt al mijn mailbox in. Ik ken maar weinig mensen die zo productief zijn. Maar eerlijk is eerlijk: het is niet alleen een kwestie van hard en geconcentreerd werken, maar ook van talent. Wat dat betreft is de zin Vier wie je bent en wat je kunt (de ondertitel van haar eerste boek Hartelijk getalenteerd) helemaal op haarzelf van toepassing. Haar boeken gáán ergens over en ze heeft het eerst allemaal zelf in de praktijk ondervonden. Dat dat anderen inspireert, kan ik aan de verkoopcijfers zien. Paulien doet zelf waar ze anderen in traint. Integriteit, noemen ze dat. En ik vind dat mooi.

Bas van Harten, pastoraal oudste Bethel Drachten en technisch beheerder van een laboratorium

Deelnemer Profiteren van feedback

Eyeopeners

Ik liep vaak vast in gesprekken. Daarom meldde ik me aan voor de training. Ik wilde me het geven en ontvangen van feedback eigen maken. Het boek en de dag zaten vol eyeopeners. Vooral het GEBAK-model geeft me houvast. Ik probeer het in elk gesprek tevoorschijn te halen. Ik heb ontdekt dat ik mag zeggen wat me raakt en ik durf nu op een positieve manier feedback te geven. Eerder dacht ik dat ik dan betweterig zou overkomen. Zowel op mijn werk als in de kerk heb ik hier veel aan.

Johan Gierlings, RK lekenvoorganger Heerhugowaard en student theologie

Deelnemer Ontwerp je preek, Praten over preken en Zin in preken

Degelijk en compleet

Het spreekt me erg aan dat het traject Zin in preken heel breed is. Het gaat bijvoorbeeld over de exegetische voorbereiding, maar ook over hoe je je preek biddend voorbereidt en hoe je je preekvoorbereiding effectief plant. Van tevoren vroeg ik me af of het traject niet veel van mijn tijd en energie zou opslokken, maar dat valt gelukkig mee.

Ik schreef mijn preken eerst uit. Door tips van Paulien werk ik nu met kernwoorden in de kantlijn, waardoor ik echt contact kan maken met de ontvangers. Voor mij is dit heel bevrijdend!

Het contact met de andere sprekers tijdens de maandelijkse online meetings vind ik erg fijn. Paulien heeft een degelijk en compleet programma opgezet, waarbij ze de groepsdynamiek goed aanvoelt en iedereen, van beginnend tot ervaren spreker, iets meegeeft. Ze is ad rem en creeërt met een vleugje humor een prettige sfeer.

Ik heb ontdekt dat je als spreker ook gewoon mens blijft met je eigen onzekerheden en angsten, en dat ik daarin niet de enige ben: God roept niet wie bekwaam is maar Hij bekwaamt wie Hij roept. En daar kan Hij een training bij Geloofwaardig Spreken goed voor gebruiken!

GERRIE BLEUMINK, BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

Deelnemer Profiteren van feedback

Slagroom op het gebak

De training Profiteren van feedback overtrof al mijn verwachtingen. Het was dé visuele ondersteuning bij het boek Feedback in de kerk. De theorie van het GEBAK-model snapte ik al doordat ik het boek had gelezen. Tijdens de dag heb ik vooral ervaren hoe de theorie in de praktijk uitpakt. Pauliens stijl van trainen heb ik als de slagroom op het gebak ervaren. Ze creëert een veilige omgeving, heeft humor, oog voor iedereen en een enorme variatie aan oefeningen die voor veel plezier zorgt. De training is voor mij een enorme boost geweest. Ik probeer nu elke dag iemand een compliment te geven.