Bas Keijzer

Geeft online feedback op je kernboodschap tijdens de training Een preek die staat als een huis.

Jaap-Harm de Jong

Geeft online feedback op je kernboodschap tijdens de training Een preek die staat als een huis.

Robin ten Hoopen

Was Specialist Bijbelwetenschap bij het NBG. Sinds januari 2022 PKN-predikant in Bergambacht. Promovendus. Samen met Robin geef ik de inspiratiedag Bevlogen spreken en de trainingsretraite Aandachtig voorbereiden.

Martina Fraanje

Geeft online feedback op de kernboodschap tijdens de Lume Sprekers Academy

Hans Burger

Hoogleraar systematische theologie Theologische Universiteit Kampen.

Samen met dr. Hans Burger gaf ik de training Geloofwaardig preken over gaven van de Geest.

Kees van Dusseldorp

Predikant NGK Neede en docent homiletiek

Samen met dr. Kees van Dusseldorp gaf ik de trainingen Geloofwaardig preken over … (onder meer ongemakkelijke teksten, lijden omwille van Christus en de gaven van de Geest)

Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar in de theologie. Spreker. Auteur.

Samen schreven we de boeken Veertigvragentijd en

Donkeredagenvragen: Advent in ander Licht.

Arno van Oeveren

Arno was trainer bij de training Geloofwaardig uitleggen: Het fundament onder je preek, de voorloper van de trainingsretraite.

Debora Krikken

Debora was trainer bij Een preek die staat als een huis, en Geloofwaardig uitleggen: het fundament onder je preek, de voorloper van de trainingsretraite.

Gor Khatchikyan

Mede-oprichter Geloofwaardig Spreken in 2012. Arts, spreker en auteur van Gelukzoeker.

meewerken vrijwilliger vacature paulien vervoorn geloofwaardig spreken
Jij?!

Zin om een gastblog te schrijven, een interview te houden of wil je op andere manieren meedenken, meehelpen, mee dromen? Welkom!