Bas Keijzer

Geeft online feedback op je kernboodschap tijdens de training Een preek die staat als een huis.

Jaap-Harm de Jong

Geeft online feedback op je kernboodschap tijdens de training Een preek die staat als een huis.

Robin ten Hoopen

Was Specialist Bijbelwetenschap bij het NBG. Sinds januari 2022 PKN-predikant in Bergambacht. Promovendus. Samen met Robin geef ik de trainingsretraite Laat de Bijbel spreken.

Martina Fraanje

Geeft online feedback op de kernboodschap tijdens de Lume Sprekers Academy

Hans Burger

Hoogleraar systematische theologie Theologische Universiteit Kampen.

Samen met dr. Hans Burger geef ik de training Geloofwaardig preken over gaven van de Geest.

Kees van Dusseldorp

Predikant GKv Schildwolde en docent homiletiek

Samen met dr. Kees van Dusseldorp geef ik de training Geloofwaardig preken over gaven van de Geest.

Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar in de theologie. Spreker. Auteur.

Samen schreven we de boeken Veertigvragentijd en

Donkeredagenvragen: Advent in ander Licht.

Arno van Oeveren

Arno is trainer bij de training Geloofwaardig uitleggen: Het fundament onder je preek.

Debora Krikken

Spreker, trainer en individuele begeleiding op het gebied van Bijbels onderzoek. Debora is trainer bij Een preek die staat als een huis, Geloofwaardig uitleggen: het fundament onder je preek en ze geeft online feedback op je fundament.

Gor Khatchikyan

Oprichter Geloofwaardig Spreken. Arts, spreker en auteur van Gelukzoeker. Lees het gesprek met Gor over spreken.

meewerken vrijwilliger vacature paulien vervoorn geloofwaardig spreken
Jij?!

Heb jij zin om een gastblog te schrijven, een interview te houden of wil je op andere manieren meedenken, meehelpen, mee dromen?

Lees er hier meer over. Welkom!