Download gratis e-books

Download hier het eerste hoofdstuk van de herziene editie van Zin in preken

Download hier het eerste hoofdstuk van de herziene editie van Geloofwaardig spreken. 

feedback in de kerk paulien vervoorn boek

Download hier de eerste 14 bladzijden van het boek Feedback in de kerk.

Download extra opdrachten bij het boek Hartelijk getalenteerd, alle links én woordenlijsten om meer zicht te krijgen op wie je bent.

Heb je het boek nog niet? In het e-book zie je een deel van hoofdstuk 1.

Download één van de twaalf wandelingen, vragenkaartjes bij wandeling 6 en de logische niveaus bij wandeling 7 uit het boek Wandelen & genieten met God. Veel wandelen & genieten gewenst!

Bij deze download krijg je toegang tot twee e-books: 

  1. Extra materiaal bij Donkeredagenvragen: Advent in ander Licht (met Willem J. Ouweneel). 
  2. Extra materiaal bij Veertigvragentijd (met Willem J. Ouweneel).