Training op maat

In jouw kerk of organisatie

Waarmee kan ik helpen?

Voorbeelden

 

In de gemeente hebben jullie interne sprekers met een hart voor God en zijn woord. Dat is een mooie basis, maar soms missen de hoorders een lijn in de preek.

 

In jullie kerk lezen interne preeklezers een preek voor. Je wilt graag dat deze preken net zoveel impact hebben als andere preken.

 

Predikanten in jullie kerk spreken bijna wekelijks. Dat vraagt veel van hen. Ze bereiden hun preken inhoudelijk goed voor, maar gemeenteleden geven soms aan dat ze de link naar de praktijk missen.

 

Eerlijke en open communicatie is belangrijk in de gemeente. De praktijk is echter weerbarstig. Om een veilige cultuur te creëren willen jullie als leiderschapsteam feedback op de kaart zetten.

 

Om fondsen te werven voor jullie organisatie, hebben jullie vrijwilligers die spreken. Ze zijn erin gerold en doen dit met veel enthousiasme. Ze vragen zich soms af hoe ze hun verhaal met meer impact kunnen vertellen.

Ad van der Wiel

voorganger Open Deur Steenbergen

Paulien kwam ons vier dagen een training geven, omdat ik graag wil dat gemeenteleden worden toegerust om het Woord op een goede manier te verkondigen. Bij elk onderdeel van de IKEA-structuur -dus het intro, de kern, de erkenning en de afsluiting- kregen we een checklist met aandachtspunten die we gingen oefenen.

Paulien is empatisch, attent naar iedere deelnemer en heel praktisch. Zelf heb ik geleerd om een betere opening en afsluiting te maken. Ik weet nu hoe ik kan afsluiten met meer impact.

Wat we tijdens de training leerden, is meteen toepasbaar in de praktijk. De training motiveert de hele groep en ik kan de sprekers nu beter motiveren om door te gaan. Een aantal van hen heeft inmiddels gesproken.

Gemeenten die hun leden willen toerusten en mensen willen voorbereiden op een bediening in de verkondiging, raad ik deze training aan. Benader mij gerust als je wilt weten wat deze training voor jullie gemeente kan betekenen.

PIETER VAN DER TOORN

Kerkelijk werker hemelsbreed Arnhem

 

‘De verhalen die we delen, zijn nu beter te volgen’

In onze kerk, Hemelsbreed Arnhem, worden de zondagse MeetUP’s elke week door iemand anders geleid. Het voorbereiden is niet altijd makkelijk, zelfs niet voor degenen die het al jaren doen. Daarom vroegen we Paulien ons een training in het spreken te geven.

De praktische en duidelijke structuur in combinatie met aandacht voor het luisteren naar wat God wil zeggen, vond ik heel fijn. Paulien traint op een ontspannen en gedreven manier. Ze geeft veel ruimte om te oefenen. De verhalen die we delen zijn nu beter te volgen.

De trainingsdagen gaven ook een verdere verdieping aan ons als team. We komen nu regelmatig bij elkaar om het spreken te evalueren en elkaar scherp te houden.

Wat levert een training op maat op?

 

Meer verbondenheid

Je gaat samen aan de slag. Je kruipt door de theorie heen, waardoor je dezelfde taal gaat spreken. Je doet samen ervaringen op, waardoor je elkaar beter leert kennen. Je geeft elkaar eerlijke feedback, zodat je samen groeit.

 

Meer houvast

Je weet beter wat je doet en waarom je dat doet. Dat geeft structuur en houvast. Voor je eigen voorbereiding en voor je luisteraars.

 

Meer plezier

Doordat je beter weet hoe je je kunt voorbereiden, zul je meer plezier hebben in de voorbereiding en in de uitvoering. Tijdens de training hebben we ook een hoop plezier.

 

Meer spreken uit het hart

Je leert hoe je een preek, presentatie (of bij de training Profiteren van feedback een feedbackgesprek) opbouwt. Dat wordt nooit een trucje. Het is slechts een hulpmiddel om de kans te vergroten dat de boodschap – die uit je hart komt – overkomt. Je leert manieren om je hart te laten spreken.

 

Meer impact

Je kunt je boodschap met meer impact brengen. Dit heeft gevolgen voor de mensen om je heen. Je zet iets in beweging!

Hoe werkt het?

 

Vooraf

 

We bellen

We maken een telefonische afspraak. Daarin onderzoek ik wat jullie wensen zijn en of mijn aanpak daarop aansluit. Ik geef een beeld van een mogelijke training en schets de kosten.

 

We mailen

Jij mailt me:

  • de namen en de functies van de deelnemers
  • eventuele materialen die jullie nu gebruiken waarop ik kan voortbouwen tijdens de training

Ik mail je een conceptmail voor de deelnemers waarin ik me voorstel, een globale opzet geef van de dag en aangeef hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden. Jij vult zo nodig aan met praktische informatie.

 

Ik stuur je de benodigde boeken op

Van tevoren ontvangen de deelnemers -afhankelijk van de training die ik bij jullie geef- Geloofwaardig spreken en/of Zin preken en/of Feedback in de kerk. Ik stuur deze boeken naar jou, zodat jij ze kunt verspreiden.

 

Tijdens de training

Ik ben verantwoordelijk voor de inhoud van de training en neem alle materialen mee. Ik verwacht dat jullie zorgen voor koffie, thee, lunch en een flipover.

 

Na afloop

 

We mailen

Ik mail je een conceptevaluatie toe, zodat je ziet welke vragen ik stel aan de deelnemers. We overleggen samen of je iets wilt wijzigen of toevoegen.

 

We bellen

Een paar weken na de training bellen we om de evaluatie door te nemen.

Hoe ziet een programma eruit?

 

Ieder programma ziet er anders uit. In de praktijk lijken veel trainingen op maat op een van de trainingen die ik op mijn website aanbied.

Wat je kunt verwachten:

  • Theorie

De theorie lees je van tevoren door. We besteden daarom de meeste tijd van de training aan oefenen, feedback geven en opnieuw oefenen.

  • Praktijk

Je leert hoe je de theorie toepast in je eigen situatie. Je neemt daarom eigen voorbeelden mee naar de trainingsdag. De groep is nooit groter dan twaalf mensen.

  • Feedback

Je ontvangt veel feedback van elkaar in groepjes. Hoe langer de training, hoe meer feedback je ook van mij kunt verwachten.

  • Onlineopdrachten

Bij een meerdaagse training geef ik de mogelijkheid tussen de trainingen de stof te verwerken via reflectievragen en opdrachten. Je ontvangt hierop feedback van de mensen uit je supportgroepje en van mij.

Arjen Westrik

Muskathleet en Relation Assistant Compassion Nederland

Sinds de training sta ik rustiger en zelfverzekerder op het podium Compassion daagt Muskathleten uit de zogenaamde Muskathlon te rennen en €10.000 in te zamelen.

Ter voorbereiding sta je weleens op een podium. Voor de meesten is dat best spannend. Dan is het goed te weten wat je beter wel of niet moet doen. Ik lees weinig boeken. Ter voorbereiding op de training ontving ik toen het boek Geloofwaardig spreken. Ik zag er tegenop het te lezen, maar het boek is alles behalve saai en taai. De praktische tips werken motiverend.

Pauliens open houding en rustige, sociale uitstraling zorgden ervoor dat iedereen de ruimte voelde zichzelf te zijn. We leerden veel van elkaar, omdat we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben. Ik was verbaasd hoe belangrijk je houding en het contact met de zaal is als je het podium opstapt. Vooral het in de praktijk brengen van de IKEA-structuur vond ik heel leerzaam. Sinds de training sta ik rustiger en zelfverzekerder op het podium.

Ja maar…

… in onze groep zitten zowel mensen met als zonder ervaring. Is dat niet erg?

Nee, dat is niet erg. Ook deelnemers met veel ervaring ontdekken hun valkuilen en nieuwe manieren om hun publiek te boeien.. Mensen met weinig ervaring leren meteen een goede basis.

Je haalt het meest uit de training als je de mogelijkheid hebt het geleerde in de praktijk te brengen.

… zouden we zelf ook niet met een groepje bij elkaar kunnen komen? Dat is veel goedkoper.

Dat kan zeker. Je zou op die manier kunnen beginnen. Mijn ervaring is wel dat een professional van buitenaf op een andere manier traint dan een insider. Dat merk ik zelf trouwens ook als ik een training geef in mijn eigen gemeente. Het heeft voordelen dat je elkaar goed kent. Tegelijkertijd maakt dat het soms ook lastig en kwetsbaar.

… we willen de training aan meer dan twaalf mensen aanbieden.

Laten we overleggen wat effectief is. De dynamiek is dan heel anders. Om ervoor te zorgen dat je het geleerde kunt toepassen in de praktijk, zijn de groepen bij een training niet groter dan twaalf mensen.

… onze groep is erg klein. Kun je ook aan training voor vier mensen geven?

Dat kan zeker. Hoe kleiner de groep, hoe meer feedback je krijgt op de oefeningen. Je kunt ook overwegen of je met een klein groepje aansluit op een bestaande training. Je bent dan goedkoper uit.

… we vinden het belangrijk dat iedereen zijn eigen stijl mag ontwikkelen. Komt dat niet in gevaar? 

Vind ik ook belangrijk! Je hebt eerst een structuur nodig, zodat je er daarna mee kunt experimenteren. Vergelijk het met pianoles. Je leert eerst de basis, pas daarna kun je gaan improviseren.

… waarom zouden we eigenlijk voor jou kiezen?

Bij een goede preek vind ik meerdere dingen belangrijk, zoals een bijbels verantwoorde boodschap, een goede opbouw en een boeiende presentatie. Bij feedback vind ik het belangrijk zowel aandacht te besteden aan christelijke waarden als aan het oefenen van vaardigheden.

In veel trainingen ligt de nadruk op een van de aspecten. Je leert bijvoorbeeld hoe je een goede exegese maakt bij een Bijbelgedeelte, maar daarna worstel je er nog steeds mee hoe je er een boeiende preek van maakt. Of je volgt een presentatietraining waarin de nadruk ligt op spreekvaardigheid. Daarna vraag je je echter af hoe je dit combineert met het geestelijke proces van preken. In mijn trainingen loop je op een gestructureerde én speelse manier alle stappen door. Ik laat je op nieuwe manieren kijken en ik zorg ervoor dat je in een veilige setting feedback krijgt.

Zullen we een telefoongesprek plannen?