paulien vervoorn jeugd jongeren kinderen tieners preken geloofwaardig martine versteeg nelleke plomp

Hoe je jongeren bij de preek betrekt

‘Het leek wel of de predikant het tegen míj had! Ik wilde bijna opstaan en reageren tijdens de preek.’

Wat zou het mooi zijn als meer jongeren zo reageren! In 2018 deed Nelleke Plomp onderzoek naar de betrokkenheid van jongeren bij de preek. Hieruit bleek dat het begint met wederzijdse openheid van predikant en jongeren voor elkaar en het Woord. Dit is de basishouding. Voor jongeren zijn verder een heldere opbouw, raakvlakken met hun leefwereld en praktische toepasbaarheid belangrijk. Hieronder een aantal tips om in je eigen gemeente, samen met jongeren, jeugdleiders en andere betrokkenen te werken aan preken die jongeren raken.

 

door Nelleke Plomp 

 

1. Preken doen we samen

Preken is een samenspel tussen predikant, toehoorders en Woord. Jongeren willen en kunnen beter luisteren naar een predikant die ze kennen en die zich wil laten kennen. Dit helpt hen om open te staan voor het Woord. Werk dus aan een goede relatie met jongeren. Dit doe je door als predikant benaderbaar te zijn. Ga het gesprek met ze aan. Laat ze weten dat je ze nodig hebt bij het preken voor hen. Maak bijvoorbeeld een WhatsAppgroep aan en deel elke week de tekst voor de preek met de vraag om suggesties. Of haak regelmatig aan bij de jeugdgroep om samen een preek voor te bereiden.

 

2. Preken is meer dan een praatje

Jongeren geven aan dat voor hen de preek iets anders is dan een presentatie. Ze verlangen dat de preek iets uitwerkt in hun geloof. Als predikant ben je een verwijzer naar Jezus: het Woord bij uitstek. Benoem het heilige van de preek! Een hart voor jongeren is belangrijk, maar het gaat er niet om door hen erkend te worden. Juist een predikant mag laten zien dat de bron van erkenning in Christus is. Zo neem je jongeren ook serieus in hun verlangen naar geloofsgroei: het gaat niet om opleuken, maar om een samen zoeken naar de Geest die het hart van jongeren en de predikant raakt.

 

3. Maak het boeiend!

Als je wilt dat het Woord overkomt via de preek, is ontvankelijkheid van de toehoorder een eerste vereiste. Voor jongeren zijn een heldere structuur en boodschap cruciaal. Zij noemen deze twee punten het vaakst als voorwaarden om betrokken te raken bij de preek. Denk eens samen met jongeren na over wat hen blokkeert om ontvankelijk te zijn en doe er – met elkaar – wat aan. Vraag aan hen waardoor ze afgeleid raken of juist niet aanhaken. De jongeren die betrokken waren bij het onderzoek, noemden onder meer de volgende tips: niet te veel herhalen, een overzichtelijk plot, afwisseling in vormen en media. Niet op de preekstoel blijven staan, maar rondlopen op een podium. Kortom, durf te experimenteren. Voor adolescenten is dit belangrijk in deze fase van hun leven. Onverwachte gebeurtenissen maken hen alert!

 

4. Laat jongeren weten: het gaat over mij!

Identificatie is belangrijk als het om jongeren en de preek gaat. Dit gaat twee kanten op: jongeren willen zich herkennen in tekst, thema en voorbeelden én jongeren willen jou als predikant kennen of je kennen door de preek. Hiervoor is het belangrijk de leefwereld van jongeren te absorberen. Ga eens een ochtend in een populaire koffietent of in de aula van een middelbare school werken. Of doe een avond mee met de jeugdclub. Let op: vooral luisteren. Toon oprechte interesse en zoek naar het verlangen en de vragen die je tegenkomt in wat jongeren zeggen en doen. Vind je dit lastig? Vraag jongeren zélf eens een voorbeeld bij je preek te bedenken en wellicht tijdens de preek te vertellen.

 

5. Hier kan ik wat mee!

Een goed verhaal is mooi, maar kun je er ook wat mee? Jongeren zoeken naar toepasbaarheid van de preek. Woorden die betekenis kunnen krijgen in het dagelijks leven. Hoe je daar vorm aan kunt geven? Bijvoorbeeld door te vertellen en laten zien hoe het Woord in jouw leven veranderend werkt. Of door een concrete vraag mee te geven en deze in tweetallen te laten bespreken tijdens of na de preek. En vraag aan jongeren waaraan ze zelf behoefte hebben. Hebben ze liever concrete suggesties of zetten ze de laatste stap liever zelf?

 

Denk je na het lezen van deze tips: ‘pfoe, ik moet als predikant al zoveel. Help!?’ Goed nieuws! Jongeren geven zelf aan dat hun rol – en die van hun ouders en jeugdleiders – minstens zo belangrijk is om betrokken te raken op de preek. Ook voor hen heb ik een aantal tips verzameld. Deze zijn te vinden als bijlage 1 van het onderzoek.

 

Nelleke Plomp werkt bij de Protestantse Kerk in Nederland als specialist vieren met kinderen en jongeren. www.jop.nl/vieren

 

Tip: Lees ook de blog 7 tips voor preken voor tieners. En beluister de podcast waarin Martine Versteeg van MissieNederland met Nelleke en mij in gesprek gaat over preken voor jongeren. 

 

 

 

Tags:
mm
Paulien Vervoorn
paulien@geloofwaardigspreken.nl

Spreker, trainer en auteur. Geeft (s)preektrainingen aan sprekers, voorgangers en predikanten die met nog meer impact willen spreken.

Nog geen reacties

Plaats een reactie