lijden omwille van Christus paulien vervoorn

5 lessen van vervolgde christenen

Alleen samen zijn we het Lichaam van Christus. Hierover sprak ik tijdens de Woerdense persconferentie met Pinksteren. Alleen samen met de lokale kerken én alleen samen met de wereldwijde kerk. 

God geeft ons de wereldwijde kerk om van elkaar te leren. Waarin dagen vervolgde christenen ons uit? 

 

Dit is een bewerking van de preekschets die Ron van der Spoel schreef voor de predikantendag van Open Doors in 2019.

 

Het is opvallend dat Paulus in 1 Korintiërs 12:22-27 zo nadrukkelijk ingaat op de zwakke lichaamsdelen. Hij bedoelt hiermee de onzichtbare lichaamsdelen, die bedekt zijn met huid of met kleding. Je ziet ze niet, maar ze zijn net zo belangrijk als de lichaamsdelen die duidelijk zichtbaar zijn. De vervolgde kerk is bijna altijd ook verborgen. Let dus in de gemeente en in de wereldwijde kerk van Christus niet op wat er mooi of indrukwekkend uitziet. In het Lichaam van Christus is niemand belangrijker dan de ander, niemand is overbodig.

 

De vervolgde kerk oogt kwetsbaar, maar blijkt voor het geheel van Gods kerk onmisbaar in wat we via hen van Jezus mogen zien. Daarom sluit Paulus dit gedeelte af met de oproep om echt met elkaar mee te leven in de gemeente en in de kerk van Christus. Je deelt in elkaars lijden en in elkaars vreugde. Binnen de plaatselijke gemeente krijgt dat duidelijk vorm in het gebed voor elkaar en in het geven van concrete hulp. Maar zo kan dat ook in de wereldwijde kerk van Christus: bid voor elkaar, leef echt met elkaar mee en help elkaar waar mogelijk. Dan ervaar je de rijkdom van dat ene Lichaam van Christus, van de verbondenheid in de Geest, van die gezamenlijke liefde voor Jezus. In het geven aan elkaar binnen dat ene Lichaam, merk je hoeveel je daarin ook ontvangt van elkaar.

 

Wat leren we van vervolgde christenen?

 

1. Intens bidden

Ze hebben vaak niemand om op terug te vallen en weten zich echt afhankelijk van hun hemelse Vader. Ze leiden een biddend leven en blijven zo in alle omstandigheden verbonden met de Here God.

 

2. De Bijbel gretig leren en bestuderen

Als je nooit een Bijbel hebt gehad en je krijgt er een, dan is dat je kostbaarste bezit. Zij zijn zich bewust van de schatten in de Bijbel, namelijk het leven met God, de liefde van Jezus en hoe de Geest ons daarbij helpt.

 

3. Je gemeente zien als je familie

Als je niet begrepen wordt door de rest van de samenleving om je heen, val je voor je diepste contacten terug op de gemeente. Daar kun je van hart tot hart met elkaar delen wat je gelooft en ervaart en hoe je in het leven kunt staan als christen.

 

4. Bewogen zijn met je omgeving

Ook al moet die omgeving niets van hen hebben, ze bidden hartstochtelijk voor hun stad of dorp, opdat ook anderen Jezus leren kennen. Daarbij zetten ze zich ook actief in voor kwetsbaren in hun omgeving. Zo laten ze het evangelie van genade in de praktijk zien.

 

5. Niet bang zijn voor het lijden

Ze rekenen erop dat het lastig is als je christen bent. De Bijbel heeft het er immers regelmatig over dat we er niet echt bij horen als christenen in de samenleving. Jezus zegt Zelf dat als ze Hem hebben gehaat, ze dat ook met zijn volgelingen zullen doen (Joh.15). Jezus volgen heeft onherroepelijk gevolgen en daar lopen ze niet voor weg, maar ze zien dat bewust onder ogen en leren er goed mee om te gaan.

 

Leestip: Lees het verhaal van Naresh die ik (Paulien) in India ontmoette.

 

Ben je theoloog en wil je geloofwaardig preken over lijden omwille van Christus?

In het najaar geef ik in samenwerking met de Theologische Universiteit Kampen de training Geloofwaardig preken over lijden. Meer weten?

Meer info over de training Geloofwaardig preken over lijden omwille van Christus

 

 

Tags:
mm
Paulien Vervoorn
paulien@geloofwaardigspreken.nl

Spreker, trainer en auteur. Geeft (s)preektrainingen aan sprekers, voorgangers en predikanten die met nog meer impact willen spreken.

Nog geen reacties

Plaats een reactie