paulien vervoorn geloofwaardig spreken bijbel bijbelgebruik voorlezen lezen deurmat mindmap onderdeel wanneer bijbellezen

Tips voor het lezen van je Bijbelgedeelte

Het is een bijzonder moment waarop je Gods Woord mag laten klinken. Een heilig moment. ‘Trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig’, zegt de Heer tegen Mozes als Hij spreekt (Ex. 3:5). Op een vergelijkbare manier staan wij op heilige grond op het moment dat we Gods woorden doorgeven. Zodra de Bijbel opengaat, is God aan het Woord. Alle reden om ‘de schoenen uit te doen’ en een stapje terug te doen. Al lezend mag je je publiek meenemen in de tegenwoordigheid van zijn woord. Johannes noemde degene die de profetie voorlas, zelfs gelukkig (Op. 1:3)!

 

Je kunt pas een goed intro bedenken als je weet wat je in de kern vertelt. Daarom beginnen we vandaag bij het eerste onderdeel van de kern: de deurmat. In de vorige blog las je hoe deze plaatjes helpen om je preekstructuur te onthouden. In de volgende blogs lees je over de kapstok en de bank.

 

In het intro heb je –als het goed is- een verlangen opgewekt om het Woord van God te horen. Dan is het nu tijd om daadwerkelijk te gaan lezen.

 

 

Tips voor het lezen van het Bijbelgedeelte:

  • Herhaal waar het staat. Of toon op het scherm wat het Bijbelgedeelte is.
  • Heb je een lang Bijbelgedeelte? Vat eventueel samen en lees opnieuw een paar verzen.
  • Geef zo mogelijk een intro voor het Bijbellezen.
  • Oefen het voorlezen van tevoren.

 

Het is een illusie om te bedenken dat je zo objectief mogelijk zijn woorden wilt voorlezen. Door alle voorbereidingen heen ben je vertrouwd geraakt met de tekst en weet je welk punt je naar aanleiding van het Bijbelgedeelte wilt maken. Maak daar maar gewoon gebruik van door de nadruk te leggen op woorden die in je kernboodschap voorkomen.

 

Oefen dit van tevoren, zodat je vertrouwd bent met de bladspiegel van de bijbel waaruit je voorleest. Je kunt dan ook gemakkelijker oogcontact maken tijdens het voorlezen zonder dat je opeens niet meer weet waar je was gebleven. In hoofdstuk 20 lees je meer tips voor je stemgebruik.

 

In veel kerken wordt vóór de preek al het Bijbelgedeelte gelezen. Overweeg dan of je voor het lezen al een korte intro kunt geven die de interesse wekt om te luisteren.

 

Zelfs als je zonder commentaar het Bijbelgedeelte hebt gelezen, kun je na je intro een aantal verzen herhalen. Op dit moment luisteren je hoorders namelijk op een andere manier dan op het moment dat het Bijbelgedeelte zonder uitleg werd voorgelezen.

 

Extra idee: met elkaar lezen

Meerdere keren maakte ik in Azië mee dat het Bijbelgedeelte hardop door de hele gemeente gelezen werd. Toen ik een keer sprak op de zondag nadat ik terugkwam uit Sri Lanka, bracht ik de groeten over en stelde ik voor om hun idee een keer over te nemen. Ik sprak over Romeinen 12, waar Paulus de ‘wij-vorm’ gebruikt. Vers 4-8 las iedereen mee vanaf het scherm waar de tekst was geprojecteerd. Als een geweldig statement klonk het vervolgens eenparig: Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

 

Verwijs tijdens je preek ook regelmatig naar het Bijbelgedeelte

Je wilt niet alleen dat mensen naar jouw preek luisteren. Nog liever wil je hen steeds weer op de woorden van God wijzen. Als je eerst het vers voorleest en daarna de uitleg geeft, is het veel moeilijker voor je luisteraar. Hij vraagt zich dan af waarom hij naar de tekst luistert, hij moet de tekst onthouden en daarna weer koppelen aan jouw verhaal. Kondig daarom van tevoren de link aan naar een Bijbelvers dat je opnieuw voorleest.

 

Een paar voorbeelden:

  • Leg iets uit en vertel waarom je een vers opnieuw leest.
  • Stel een vraag en vertel dat het antwoord in de tekst staat.
  • Benoem een verband en lees het voor.
  • Deel je eigen verwondering en lees de tekst.

 

In een volgende blog lees je over het volgende onderdeel in de preek: de kapstok.

Deze blog is een samenvatting en bewerking van hoofdstuk 12.1 van het boek Geloofwaardig spreken.

 

Tip: Download de mindmap
 

paulien vervoorn steengoed preken preek boeken

 

Klik hier om het boek te bestellen, zodat je geen enkele tip mist.

 

Ja, ik wil het boek bestellen!
 

mm
Paulien Vervoorn
paulien@geloofwaardigspreken.nl

Spreker, trainer en auteur. Geeft (s)preektrainingen aan sprekers, voorgangers en predikanten die met nog meer impact willen spreken.

Nog geen reacties

Plaats een reactie