stokpaardje preken preekvoorbereiding gebed paulien vervoorn

[Gebed] Verlos me van stokpaardjes

Ik kom U om verlossing vragen, Vader, om bevrijding. U roept mij om uw woorden open te vouwen, als een bloem, zodat uw gemeente rijker zicht krijgt op wie U bent, in diepere kleuren. Maar wie vouwt die bloemen open? Dat is toch uw werk? U kleedt ze aan met majesteit en luister – en wij mensen staan erbij en kijken ernaar, en zelfs de mensen die wij het hoogst achten, het mooist, verliezen de vergelijking met de eerste de beste veldbloem.

 

Wij zijn hooguit namakers, Heer. En zelfs dat is grootspraak. Al te vaak zijn wij kapotmakers. Wij vouwen geen blaadjes open, we rukken ze af, en als het gaat om de bladen in de Bijbel, we maken ezelsoren, eenzijdigheden, vertekeningen, stokpaardjes – want wij lezen wie wij zijn. Zo beperkt als wij zijn.

En zo luisteren wij ook. Beperkt.

Ik lees met ezelsoren en luister met oorkleppen – verlos mij. Van mijzelf.

 

En geef mij, Vader, daarna aan mezelf terug.

Zodat ik het ben, en U in mij, die uw bladzijden omsla, uw woorden weeg en proef en doorvertel, uw woorden breek als brood en uitreik.

Wij zijn een gemankeerd gezelschap, HEER, een kudde waarvan elk schaap in blinde paniek een andere kant op rent als niet de herder tot ons spreekt.

Spreek tot ons.

 

Vader, uw kinderen hebben nabijheid nodig. Wij worden door geen redenering omgepraat, door geen doorwrochte preek meer overtuigd, wij verstaan U slechts als U zich buigt.

Als U zich buigt in ons, onze woorden stem geeft, en onze harten oren.

 

Ik vraag U veel, Vader God. Ik vraag U niet minder dan genade en vrede. Een uur van mededogen, omwille van uw kudde, een uur van troost.

Verlos mij van mijzelf en geef mij mij terug, zodat ik zeg wat U te zeggen hebt, en openvouw wat U tot bloei wilt laten komen, als een mens uit een stuk, met een onverdeeld hart, met uw lof op de lippen.

 

Dit gebed van Rien van den Berg is met toestemming overgenomen uit Horen naar de stem van God: theologie en methode van de preek door Kees de Ruijter.

Dit boek is leesstof voor de training Geloofwaardig preken over de gaven van de Geest die ik samen met Kees van Dusseldorp en Hans Burger geef aan de theologische universiteit in Kampen. 

 

Bron foto: BOL

Tags:
mm
Paulien Vervoorn
paulien@geloofwaardigspreken.nl

Spreker, trainer en auteur. Geeft (s)preektrainingen aan sprekers, voorgangers en predikanten die met nog meer impact willen spreken.

Nog geen reacties

Plaats een reactie