henk stoorvogel lustrumfeest geloofwaardig spreken preken met impact

Preken met impact

‘Welke preek maakte indruk op jou?’ Ik stelde de vraag aan mijn gasten van het lustrumfeest van Geloofwaardig Spreken. In tweetallen bespreken mijn gasten hun antwoord meteen met elkaar.

Henk Stoorvogel promoveert op de veranderkracht van preken. Ik vroeg Henk een aantal van zijn ontdekkingen door te geven op het lustrumfeest. Een samenvatting van zijn speech.

 

In 1974 werd voor een onderzoek aan kerkgangers gevraagd wat vijf dagen eerder het onderwerp van de preek was geweest. Maar 10 procent kon het zich herinneren. En maar liefst 30 procent ontkende de preek te hebben gehoord. Een preek is dus vluchtig, en wel zo vluchtig dat je je kunt afvragen of preken wel impact hebben. Hoe kun je als spreker toch proberen om met impact te spreken?

 

In elk geval kun je stellen dat de vorm heel belangrijk is. Hoe belangrijk, dat laat Obama zien, de grootste communicator van onze tijd. De vorm bepaalt de inhoud. Sterker nog: de vorm ís de inhoud.

 

Laatst zat ik in de zaal bij een spreker die twee klassieke fouten maakte:

 • Hij bleef maar zenden in de hoop dat zijn boodschap overkwam en dat het waar was wat hij zei.
 • Hij wilde koste wat kost al zijn sheets doorwerken. Hij ging steeds sneller praten om maar alles te kunnen zeggen wat hij wilde zeggen binnen de tijd die hij had.

 

Voor mijn promotie heb ik allerlei aspecten van de preek onderzocht. Onder meer hebben we aan mensen uit de volle breedte van de kerk de vraag gesteld of er een preek was die hun leven beslissend had beïnvloed. Alle mensen antwoordden daar bevestigend op. Voor iedereen was er minimaal één preek beslissend geweest. Heel ontroerend: één vrouw haalde een preek terug van 39 jaar geleden. De conclusie is duidelijk: preken kunnen levens daadwerkelijk veranderen.

 

Maar hoe dan?

De mensen in het onderzoek gaven aan dat oude waarheden op een nieuwe manier werden gebracht. Dat is altijd de uitdaging waar wij voor staan. We spreken over zaken die iedereen al weet. Je staat dus gelijk met 3-0 achter. Als de kerk verliest, komt dat door de falende preek. Om de wedstrijd te winnen heb je illuminatie nodig, openbaring.

 

Vijf tips:

 • Ga niet zonder openbaring, zonder heilig vuur het podium op. Preek de mensen in de fik.
 • Besteed aandacht aan de inhoud en de vorm.
 • Begin met een klein voorbeeld en werk het uit naar een groot idee.
 • Werk niet koste wat kost je sheets door.
 • Breng wat oeroud is alsof het gloednieuw is.

 

Tip: Lees ook de wensen die Willem Ouweneel deelde tijdens het lustrumfeest. Zijn wensen sluiten aan bij Henks speech.

 

 

Ik wil leren preken met impact

mm
Paulien Vervoorn
paulien@geloofwaardigspreken.nl

Spreker, trainer en auteur. Geeft (s)preektrainingen aan sprekers, voorgangers en predikanten die met nog meer impact willen spreken.

1 Comment
 • Nico van der Zee
  Beantwoorden

  Een verkondiger van Gods Woord, een prediker is altijd vervuld van Zijn Woord en Zijn Heilige Geest, en wordt bewogen door innerlijke ontferming over de schare. Hij spreekt altijd Gods Woord, en de toehoorders worden gereinigd door het waterbad van het Woord. De Eeuwige zendt Zijn Woord: alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend” De verkondiger is slechts een werktuig in de handen van de Eeuwige. Hij zendt Zijn bevel op aarde; Zijn woord loopt zeer snel o zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. De Heilige Geest werkt altijd door het Woord. De Heilige Geest is de Geest van Jezus Christus en brengt eer aan de Vader.

  Stoorvogel impliceert de maakbaarheid van een preek. Echter is een preek altijd het werk van de Eeuwige. Die afhankelijkheid maakt bescheiden, ootmoedig.

  In het Amerikaans christendom, met name de Willow Creek beweging worden marketingmethodes op de woordverkondiging losgelaten. Dit is onbijbels. Ook de hedendaagse tendens om psychologie te verweven in de woordverkondiging is funest. Waarom? Het spreekt de natuurlijke mens aan. Waarom is dat dan niet goed? Het Woord moet aanvaard worden, omdat alleen het Woord (=Jezus) de ziel kan behouden. Het Woord moet bewaard worden in het hart van de mens. Het geloof komt door het horen naar het Woord van Christus.

  Evangelieverkondiging is Gods werkelijkheid voor de broze mens. Het Koningschap der hemelen is in ulieden!

  Heb besloten niets anders te weten, dan Christus en dien gekruist.

  En weet de natuurlijke mens, vlees en bloed, kunnen het Koningschap der Hemelen niet beërven.

  maart 25, 2018 at 12:40 pm

Plaats een reactie