henk stoorvogel viva de kerk impact

3 principes voor een kerk met impact

Hoe kan de kerk van Jezus Christus de komende vijftien jaar aan impact winnen en het evangelie met kracht uitdragen? Deze vraag lees ik achterop het boek Viva de kerk! van Henk Stoorvogel.

Vele duizenden mensen gaan week in, week uit naar de kerk. Tegelijkertijd zien we dat er steeds minder mensen naar de kerk gaan. Henk voert een pleidooi om stilstand en krimp tegen te gaan. De kerk uit Antiochië heeft tien kenmerken die ons vandaag nog steeds verder kunnen helpen. Ik kies er drie aspecten uit die mij bijzonder aanspreken.

 

1. Preek over Jezus als Heer

In Handelingen 11: 20 en verder staat het volgende over de gemeente in Antiochië:

 

Enkele Cyprioten en Cyreneeërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. De Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het geloof in de Heer. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen.

 

In deze verzen zitten een paar bemoedigingen en aansporingen:

 • Het gaat niet om de spreker. De namen van deze personen staan er niet eens bij. Het gaat om de prediking van Jezus Christus als Heer. Als sprekers moeten we onszelf niet belangrijk vinden. Als luisteraar kun je in valkuil belanden om meer onder de indruk te zijn van de spreker of zijn overtuigingskracht dan van de Heer Jezus zelf. Het gaat ten diepste niet om mensen, maar om Jezus Christus.
 • De Heer steunt je bij je taak.
 • De Heer steunt je, maar het is jouw taak om mensen aan te sporen.
 • Je hebt de vervulling met de Geest nodig.
 • Je moet je uitstrekken naar de vrucht van je prediking.

 

2. Kom met een bodem van aanvaarding

Barnabas treft mensen aan die geraakt zijn door de prediking. Ze verwijderen hun afgodsbeelden en willen Jezus volgen als Heer. Tegelijkertijd zijn het mensen die geen scholing gehad hebben in de Thora. Ze hebben waarschijnlijk wel een aantal andere activiteiten op hun cv staan:

 • aanbidden van de keizer
 • aanbidden van afgoden
 • brengen van offers aan goden
 • leven in seksuele onreinheid

Kortom: Barnabas zal hen hebben aangetroffen terwijl ze leefden met een mix van geloof in Jezus en allerlei heidense gebruiken. En toch verheugt Barnabas zich als hij hen ziet. Hij kijkt niet op een oordelende manier naar hen, maar hij kijkt vanuit de genade.

 

 

Stel dat onze gebeden verhoord gaan worden en God een opwekking gaat geven in onze steden en dorpen, zoals hij dat deed in Antiochië, wat zou dat dan betekenen voor onze kerken? Mensen van allerlei kleur, achtergrond, seksuele geaardheid en politieke voorkeur zullen onze kerken binnen stromen. (…) Een van de grote uitdagingen voor een kerk die werkelijk het verschil wil maken in de samenleving is of zij durft te kijken door de lens van genade.

 

*Uit: Viva de kerk! Blz. 91 en 92

 

Henk noemt het de lens van genade. Ik noem het in mijn boek Feedback in de kerk de bodem van aanvaarding. We aanvaarden de ander, omdat Christus hem aanvaardt. Vanuit deze basis, deze bodem, sporen we de ander aan trouw te blijven aan de Heer. Met deze bodem vinden we elkaar en durven we elkaar aan te spreken.

 

3. Hanteer hete hangijzers

Antiochië had vrij snel te maken met meningsverschillen. Bijvoorbeeld over de vraag of de gelovigen uit de heidenen besneden moesten worden om behouden te worden.

Henk noemt vier elementen van conflicthantering die helpen om hete hangijzers te hanteren en de eenheid te bewaren:

 

1. Ga het conflict aan

De gemeente in Antiochië koos ervoor om de discussie in Jeruzalem uit te praten.

 

2. Wees nederig

Paulus en Barnabas stelden zich onder het gezag van de gemeenteleiding in Jeruzalem.

 

3. Heb geduld

Paulus en Barnabas reisden uit liefde voor de eenheid van de kerk maar liefst 800 kilometer naar Jeruzalem en weer terug! Dat kostte enorm veel tijd!

 

4. Focus

Paulus en Barnabas waren bereid veel tijd te investeren. Ze hadden het grotere plaatje voor ogen: er was een wereld te winnen.

 

henk stoorvogel viva de kerk impact

Ze verlangden naar impact op de wereld om hen heen. Jij ook? [Winactie is verlopen] Winnen? Laat je mailadres achter en maak kans op een gratis exemplaar van Viva de kerk! 

 

 

mm
Paulien Vervoorn
paulien@geloofwaardigspreken.nl

Spreker, trainer en auteur. Geeft (s)preektrainingen aan sprekers, voorgangers en predikanten die met nog meer impact willen spreken.

2 Comments
 • Jorg Littooij
  Beantwoorden

  Gaaf te lezen. Ik ben erg benieuwd naar het hele boek. Dank.

  november 20, 2017 at 8:34 pm

Plaats een reactie