In gesprek met Rob van Houwelingen over ongemakkelijke teksten

Hoe ga je als lezer om met ongemakkelijke teksten in de Bijbel? En als spreker? Ik ga hierover in gesprek met nieuwtestamenticus Rob van Houwelingen. Eerder werkte hij mee aan de training Geloofwaardig preken over ongemakkelijke teksten en beantwoordde hij een aantal vragen over ongemakkelijke teksten. In maart 2019 start de training opnieuw. 

 

Wanneer bestempel je een tekst als een ongemakkelijke tekst?

Er zijn twee soorten teksten die ons moeite kunnen geven:

 

 1. Teksten die op zich wel duidelijk zijn maar die bij de moderne lezer vragen oproepen, bijvoorbeeld als Paulus de vrouw het zwijgen oplegt in de kerk.
 2. Teksten die lastig te begrijpen of uit te leggen zijn, bijvoorbeeld als Paulus het heeft over mensen die zich voor de doden laten dopen.

 

De term ‘ongemakkelijk’ heeft meer dan ‘moeilijk’ de gevoelswaarde dat wij als lezers iets ongemakkelijk vinden. Dat hoeft immers niet altijd aan de tekst te liggen.

Er bestaat een dik boek uit de laatste decennia van de vorige eeuw, getiteld Hard Sayings of the Bible (begonnen met Hard Sayings of Jesus). Dat boek was in theologische vaktaal geschreven. In Nederland ontstond het plan om iets dergelijks helemaal opnieuw te ontwikkelen, maar dan met een team van verschillende medewerkers en toegankelijk voor een breed publiek. Zo zijn de drie boekjes over ongemakkelijke teksten ontstaan.

 

Welke vraag in de boekjes vind je zelf het meest spannend?

De zogeheten zwijgteksten van Paulus kan ik exegetisch best plaatsen in de context van de eerste eeuw. Maar persoonlijk begrijp ik niet waarom vrouwen vanwege die zwijgteksten nooit of te nimmer leiding zouden mogen geven of preken in de kerk, terwijl ze in de huidige samenleving wel allerlei leidinggevende en onderwijzende functies vervullen.

 

 

Wat motiveert jou bij het uitleggen van ongemakkelijke teksten?

Ten eerste wil ik graag zelf weten hoe het zit. Je hoeft niet altijd een oplossing te vinden, maar je kunt vaak wel mogelijkheden aangeven of achtergronden verduidelijken. Ten tweede wil ik m’n vakkennis liefst niet alleen delen met theologen maar ook met andere geïnteresseerde Bijbellezers. Daarom probeer ik academisch doordacht en tegelijkertijd zo toegankelijk mogelijk te schrijven.

 

Welke ongemakkelijke teksten staan in jouw top-3?

Uit elk deeltje noem ik één voorbeeld:

Ongemakkelijke teksten van Jezus:

Marcus 9:1: ‘Ik verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn zullen niet sterven voordat ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt.’ En Marcus 13:30:‘Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.’

Ongemakkelijke teksten van Paulus:

2 Korintiërs 12:7b-9a over Paulus’ doorn in het vlees

Ongemakkelijke teksten van de apostelen:

Openbaring 20 over het duizendjarig vrederijk

 

Hoe ga jij voor jezelf met ongemakkelijke teksten om?

Ik laat ze liever ongemakkelijk dan een oplossing te forceren. De Bijbel is nu eenmaal niet altijd glashelder voor ons, zowel vanwege de afstand in tijd als vanwege ons gebrek aan inzicht. Uiteindelijk gaat het niet om teksten, maar om ons vertrouwen op de drie-enige God.

 

Welke tekst schuurt op een ongemakkelijke manier in je eigen leven?

Altijd blij zijn in de Heer (Filippenzen 4:4), want ik ben van nature niet zo blijmoedig, ook niet als gelovige.

 

(S)preek jij zelf graag over ongemakkelijke teksten? Waarom wel of niet?

Niet extra graag, want je moet dan veel uitleggen. Maar ik ga ze ook niet uit de weg.

 

Welke tips geef je aan predikanten voor de onderzoeksfase van de preek?

Stap 1: de tekst afgrenzen

Stap 2: zelf vertalen

Stap 3: nagaan hoe de tekst is opgebouwd

Stap 4: vragen stellen aan de tekst

Daarna volgen nog zes stappen in mijn Tienstappenplan voor de exegese van het Nieuwe Testament.

 

Zie je verschil tussen een preek over een gemakkelijke tekst en een ongemakkelijke tekst?

Het klinkt vreemd, maar preken over een gemakkelijke tekst is doorgaans moeilijker dan over een ongemakkelijke tekst. Johannes 3:16 bijvoorbeeld is van zichzelf al zo mooi, dan denk je als predikant: wat kan ik daar nog aan toevoegen?

 

Over welke ongemakkelijke teksten zou je in de eeuwigheid willen praten om antwoord op te krijgen?

Over geen enkele. Ik hoop dat ik dan andere dingen te doen heb ;).

Wel zou ik graag met Petrus willen praten over zijn twee nieuwtestamentische brieven, omdat ik daarover commentaren heb geschreven. Hopelijk heb ik hem goed genoeg begrepen…

 

Rob van Houwelingen is nieuwtestamenticus aan de theologische Universiteit Kampen, was meer dan twintig jaar predikant en promoveerde op de betrouwbaarheid van 2 Petrus. Hij is een van de auteurs van de reeks Ongemakkelijke teksten.

Als een soort vervolg schreef hij Onschatbare teksten, een top-25 van de meest populaire passages in het Nieuwe Testament. In het recente Handbagage voor Jezusvolgers bespreekt hij nog eens twintig teksten rond het thema navolging.

 

 

Ik wil meer weten over de training Geloofwaardig Preken over ongemakkelijke teksten

mm
Paulien Vervoorn
paulien@geloofwaardigspreken.nl

Spreker, trainer en auteur. Geeft (s)preektrainingen aan sprekers, voorgangers en predikanten die met nog meer impact willen spreken.

4 Comments
 • Willem Jan Pijnacker Hordijk
  Beantwoorden

  Beste Paulien,
  De boeken ‘Onschatbare teksten’ ‘en Ongemakkelijke teksten’ van Rob van Houwelingen heb ik gelezen en doen schatten in Gods Woord oplichten. Graag gun ik deze boeken herdrukken, maar ik zag wel wat foutjes. Daarom wil ik graag het e-mailadres van hem. Kun je mij dat geven?
  Dank!
  Willem Jan Pijnacker Hordijk uit Delft
  (“lid comité van ongevraagd advies” 🙂 )

  april 18, 2020 at 2:46 pm
 • Folkert van Kalkeren
  Beantwoorden

  Binnenkort ben ik aan de beurt om een preek te lezen

  Graag zou ik een preek ontvangen met het onderwerp:

  God niet voor je karretje laten spannen eventueel met God laat niet met zich sollen

  juni 20, 2023 at 10:12 am

Plaats een reactie