john lapre homoseksualiteit preken spreken toespraken

Hoe (s)preek je over homoseksualiteit?

John Lapré was jarenlang spreker. Tot hij uit de kast kwam. Vanaf dat moment was er geen plek meer voor hem binnen de kerk. Hij miste er de veiligheid die hij nodig had om zichzelf te zijn. Hij miste de bodem van aanvaarding waarover ik het afgelopen jaar veel schreef en sprak. Dat maakt me verdrietig. Boos. Maar ook zoekend. Ik heb niet het antwoord op de vraag hoe je moet omgaan met ethische dilemma’s en hete hangijzers. Ik weet dat er veel verschillende meningen zijn.  Laten we echter eerst de mensen in de ogen kijken. Daarom ben ik blij met Johns persoonlijke verhaal. En zijn richtlijnen voor kerken in zijn boek De veilige kerk. 

 

Update mei 2019:

van hart tot hart john lapre wieger sikkema preek spreken

John Lapré en Wieger Sikkema durven hun nek uit te steken door hun gesprekken over homoseksualiteit te publiceren. Ze sparen elkaar niet, maar bevragen elkaar en gaan zo de diepte in. Elkaar in de ogen kijken en je hart openen, ze schrijven er niet alleen over, maar ze doen het voor. Het boek heeft me opnieuw aan het denken gezet over de manier waarop we (s)preken en besluiten nemen over homoseksualiteit. Wat zou de kerk er een stuk mooier uitzien als we in de sfeer van dit boek naar elkaar luisteren en elkaar van hart tot hart bevragen. Laten we beginnen de vraag die Wieger stelt en die John zo raakt: ‘Hoe gaat het met je?’

Ik mocht het boek al lezen voordat het was gepubliceerd. Het is inmiddels verschenen. Van ❤️e aanbevolen!

 

 

Net als John droom ik van een veilige kerk waar iedereen zich welkom voelt: of je nu pro of contra bent. Vanwege die droom vraag ik John om advies. Hoe is het voor hem en zijn partner Lionel om te luisteren naar preken waarin homoseksualiteit ter sprake komt?

 

Moet er volgens jou eigenlijk wel over homoseksualiteit gepreekt worden?

 

Ja! Een open kerk deinst er niet voor terug gevoelige thema’s be(s)preekbaar te maken. Er is in mijn ogen geen enkele goede reden niet over seksualiteit te spreken. Ook homoseksualiteit hoort daarbij.

We moeten onze ogen niet sluiten voor de mensen binnen onze gemeenten die niet heteroseksueel zijn. Deze groep worstelt vaak met allerlei vragen rondom identiteit. Hoe beleef je je seksualiteit en waar trek je je grenzen?

Juist predikanten en voorgangers kunnen van de gemeente een veilige plek maken, waarin onder anderen homoseksuelen ruimte ervaren hun verhaal te vertellen. Dit heeft alles te maken met de manier waarop het thema homoseksualiteit in de preek naar voren komt. De preek is van levensbelang voor de vraag of de gemeente als een warm bad wordt ervaren. Is er in de kerk voldoende ruimte waar je in alle kwetsbaarheid innerlijke worstelingen en vragen op tafel legt? Een preek kan een homojongere aanmoedigen zijn hart te openen of juist via de achterdeur de kerk te verlaten. Op de schouders van predikanten en voorgangers rust dan ook een grote verantwoordelijkheid. Woorden hebben kracht en dat geldt misschien wel in het bijzonder voor woorden over homoseksualiteit.

 

Heb je tips voor hetero’s om homoproof te preken?

 

 • Als je over dit onderwerp spreekt, heb je het over intieme identiteitsvraagstukken van een ander. Verdiep je daarom in de persoonlijke verhalen van homoseksuelen. Leer de wereld kennen die erachter schuilgaat. Laat het thema voor jezelf een gezicht krijgen!
 • Verklein homoseksualiteit niet tot een thema waar je op grond van de Bijbel van alles over kunt vinden. Het risico bestaat dan dat vergeten wordt dat achter het thema een verhaal schuilgaat, een verhaal van een mens van vlees en bloed met een behoefte aan aanvaarding, geborgenheid en liefde. Wees daarom oprecht bewogen. En mocht je dat niet kunnen, spreek er dan gewoon niet over.
 • Ik pleit ervoor de ander, dus ook de homoseksueel, over te laten aan de trouwe zorg van God. Vertrouw erop dat God met iedere christen zijn unieke weg gaat. Dan zijn we voorzichtiger met waarheidsclaims en denken we groter. God gaat verder dan ons interpretatievermogen. Wat wij mogen laten zien, is een onvoorwaardelijke liefde richting de ander, ook als wij het met hem of haar oneens zijn. Juist als het schuurt, staan we voor de grote uitdaging samen uit te stijgen boven de onderlinge verschillen, om elkaar te vinden in de levende Christus. Vanuit die basis ontstaat de ruimte met elkaar het gesprek aan te gaan om samen steeds meer te ontdekken wat Gods doel is met ons leven. Daar gaat preken over!
 • Nog een tip: waak ervoor dat je bij een homo direct denkt aan seksualiteit. Een homo en een homorelatie zijn oneindig veel meer dan dat! Laten we de verseksualisering van de maatschappij niet nog meer invloed in de kerk geven.

 

Soms benoem ik als spreker homo’s in mijn gebed. Hoe kijk jij daartegenaan?

 

Ik maakte een keer mee dat er gebeden werd voor homoseksuelen in de gemeente en zij werden in één adem genoemd met zieken en zelfs een keer met verstandelijk gehandicapten. Dat is echt niet best. Er gaat een destructief signaal vanuit. Daarom een paar tips:

 

 • Plaats homo’s nooit in een rijtje met zieken of verstandelijk gehandicapten.

 • Dank voor de veelkleurigheid in de gemeente – al die sociale klassen en geaardheden zijn een verrijking! Dank God voor de variatie in de schepping en prijs daarmee zijn grootheid.

 • Geef niet te veel aandacht aan het onderwerp. Geef homo’s geen opgelaten gevoel. Ze hebben niet per definitie een zwaar en moeilijk leven.
 • Boven alles: laat vooral door je daden (zo nodig met woorden) zien dat homo’s er helemaal bij horen.

 

En wat als je ervan overtuigd bent dat homo’s er niet bij horen, doordat zij in zonde leven?

 

Wie van mening is dat er geen ruimte is voor homo’s of een homostel in de gemeente, moet dat gewoon uitspreken. Hoe verdrietig het ook is, het is dan wel duidelijk en juist aan duidelijkheid hebben homo’s behoefte.

 

In veel gemeenten is het helemaal niet zo duidelijk. Allerlei mensen met verschillende visies zitten naast elkaar in de kerk …

 

 • Geef ruimte van mening te verschillen. Spreek uit dat ook bij verschil van mening sprake kan zijn van verbinding. Wij kennen ten dele en zoeken allen naar licht, ook als het gaat over dit onderwerp.
 • Maak telkens duidelijk dat de kerk een plek is met ruimte worstelingen te delen. Geef aan dat niemand ongelijk wordt behandeld om visieverschillen die niet de kern van het evangelie raken.
 • Spreek uit dat het onze christelijke taak is de ander onvoorwaardelijk lief te hebben.

 

 

Ik wil De veilige kerk bestellen
 

ik wil het nieuwste boek bestellen!

 

Deel je Johns standpunt niet? 

Lees de blog Zes tips voor gesprekken met mensen die een ander standpunt hebben.

 

Ik wil tips voor het voeren van gesprekken waarbij we van standpunt verschillen
 

Bron foto: Kirsty Lee on Unsplash

mm
Paulien Vervoorn
paulien@geloofwaardigspreken.nl

Spreker, trainer en auteur. Geeft (s)preektrainingen aan sprekers, voorgangers en predikanten die met nog meer impact willen spreken.

12 Comments
 • BobK.
  Beantwoorden

  Heb dit uitstekende boek met o.a. het persoonlijke verhaal v an John al en beveel het van Harte aan!

  juli 20, 2017 at 6:00 pm
 • Door de zondeval is homosexualiteit als zonde binnen gekomen in de samenleving.

  Erkennen dit als zonde (afscheiding/discriminatie) van Schepper God….. is DE START van je REDDING.
  De bijbel , God’s Woord tot REDDING, is duidelijk hierover.

  Homosex STOPT God’s LEVEN via generaties. (Joh. 15)

  Shalom.

  juli 21, 2017 at 12:02 pm
  • Petra
   Beantwoorden

   Abe, jij hebt het geschreven stuk zeker niet gelezen? Alles wat je niet moet doen, doe jij.

   juli 21, 2017 at 6:40 pm
 • jan ridderbos
  Beantwoorden

  waarom leveren we als christenen altijd achterhoedegevechten? we weten toch dat bij Jezus er geen onderscheid is tussen Griek en Jood, hetereosexueel en homosexueel. laten we de veelkleurigheid van de schepping bewonderen, en de oorsprong van deze veelkleurigheid, onze Schepper, prijzen

  juli 22, 2017 at 6:31 pm
 • H. Hak
  Beantwoorden

  Johannus de Doper is gekomen, niet etende noch drinkende en zij zeiden: Hij heeft den duivel; Jezus is gekomen, etende en drinkende en zij zeiden: Ziet één Die een vraat en een wijnzuiper is, Deze ontvangt tollenaren en zondaren en eet met hen. Jezus is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering: En verliet Hij niet de negenennegentig om het verlorene te zoeken?

  augustus 14, 2017 at 7:23 pm
 • wendy
  Beantwoorden

  Ik vergeet nooit meer dat ik een jaar een cursus volgde bij een chr. school. Een van de sprekers sprak die avond over woorden, dat je er mee kunt zegenen en afbreken. Op de 1 of andere manier kwam hij op het onderwerp homoseksualiteit en dat er door mensen die niet geloven soms vragen over gesteld worden, om te kijken hoe er door “ons Christenen” op gereageerd wordt. De spreker vertelde dat hij de vraag kreeg: “Hoe denk jij over homo’s” , waarop hij antwoordde: “het is zijn kont”. De rest van de cursisten barstten in lachen uit en ik werd kotsmisselijk van deze anekdote.
  Ik vond het zo stomme walgelijke grap die de spreker die avond maakte, anekdote of niet, zo’n opmerking gebruik je niet als spreker en al helemaal niet vind ik als je het hebt over zegenen met woorden. Ik heb de spreker gemaild maar hij nam zijn woorden niet terug. Het verrast me dat deze spreker hoog in aanzien staat… Ik begrijp het niet. Afijn, hij is ook mens en laat ik ook de balk uit mijn eigen oog halen en over hem niet oordelen.
  Ik hebt gemerkt dat er grappen over gemaakt worden en dat iets als homoseksualiteit en “overspel” over 1 kam wordt geschoren. Ik wil niet generaliseren hoor, en ik weet heus dat er ook kerken zijn waarin niet wordt geoordeeld. Maar man, het is makkelijk praten en wijzen met je vinger als je de worsteling niet kent van iemand die homoseksueel / of homoseksuele gevoelens heeft. En inderdaad, het is niet alleen sex. Dat is zo kortzichtig dat dat in 1 adem wordt genoemd. Hoe dan ook, ik wil er wel eens een avondje over spreken, over hoe dan wel dit thema behandelen. GOED dat dit boek er is!

  augustus 22, 2017 at 9:54 am
 • Erika
  Beantwoorden

  Heel graag wil ik dit boek gaan lezen, als christenen hebben we onze naaste lief als onszelf. Is iedereen welkom in de kerk….ik bedoel niet welkom en we bidden voor genezing, niet welkom maar je mag niet helpen bij taken in de kerk, niet welkom je mag zijn zijn zoals je bent met de gedachten God veranderd je wel als je hier komt. Onzin!!! Ik ben hartstikke hetero maar ik geloof niet in een kerk op aarde waar homosexuelen zich echt 100% welkom zullen voelen. Wel geloof ik 100% in een liefdevolle God die stapelgek is op iedere geaardheid en je gewoon mag zijn zoals je bent zonder te moeten veranderen. Geen haar meer,minder,beter of slechter dan welke hetero christen. Kerken hebben soms dichte deuren vaak hoge drempels en veel religieuze regels. Bij God ben je altijd ieder moment van de dag hartstikke welkom, niet omdat je je bijbel leest,veel bid,naar de kerk gaat, veel taken doet of goede daden maar omdat hij je heel bewust gemaakt heeft, uitgekozen om zijn geliefde zoon of dochter te mogen zijn en eeuwig leven te mogen krijgen, met als ENIGE voorwaarde dat je geloofd dat Jezus de zoon van God is.

  augustus 22, 2017 at 11:45 am
 • Het zinnetje ‘Laat het thema zelf voor jou een gezicht krijgen’ heeft mij enorm getriggerd. We kunnen er met elkaar over debatteren en we kunnen elkaar met bijbelteksten proberen te overtuigen, maar wanneer het een gezicht krijgt heb je de mogelijkheid om Gods liefde toe te laten. We spreken over geaardheid (daden?), maar dus ook over mensen. Ik wil niet zeggen dat mijn gedachten opeens 180 graden anders waren, maar het gaf mij de mogelijkheid om uit te stappen en er op een andere manier tegenaan te kijken. Als voorganger/predikant wil ik hier zorgvuldig mee omgaan en mijn ogen ervoor sluiten kan en mag ik niet, maar samen met en in afhankelijkheid van mijn Heer wil ik ook dit thema met een open visier benaderen. Ik heb zeker niet alle antwoorden, maar een thema met een gezicht geeft mij wel handvatten! Ik ga het boek zeker bestellen. Bedankt Paulien door dit zo met ons te delen!

  augustus 25, 2017 at 11:21 am
 • Hans van Zanten
  Beantwoorden

  In Gods schepping is alles gericht op vruchtbaar zijn en leven.Homo sexualiteit draagt dat niet in zich mee.Verder blijf ik er vanaf.

  augustus 26, 2017 at 6:33 am
  • Beste Hans, is vruchtbaarheid er niet in vele vormen? Vruchten van de geest? Zijn er juist ook geen apostelen die voor een leven zonder partner kozen? De suggestie dat vruchtbaarheid alleen maar voorplanten zou zijn is te kort door de bocht. God is zoveel groter! Laten wij ons geen beeld van Hem vormen maar de liefde overheersen. Pas als je doorhebt dat je niet hoeft te oordelen of veroordelen en dat je dat aan God mag overlaten kan de vrede en liefde in je hart leven. Dit inzicht heeft mijn leven verrijkt.

   augustus 26, 2017 at 8:36 am
 • Paul Abspoel
  Beantwoorden

  Hans van Zanten zou Handelingen 8 eens aandachtig kunnen bestuderen. Het gaat daarbij ook om het nageslacht van Jezus… Denk dieper na.

  augustus 26, 2017 at 9:52 am

Plaats een reactie