In gesprek met Paulien Zeeman

Elke 12e van de maand komt een Geloofwaardige Spreker aan het woord om andere sprekers te inspireren. Deze keer luisteren we naar Paulien Zeeman

 

1. Hoe vind je het dat we je betitelen als Geloofwaardige Spreker? 
Ik word graag geassocieerd met de term ‘geloofwaardig’, omdat authenticiteit heel belangrijk is in communicatie. Ik streef ernaar om van binnen dezelfde persoon te zijn als hoe ik me presenteer op het podium.  Er is altijd veel aandacht voor talent, ‘charisma’ en excelleren, iets waar ik niet tegen ben, maar wat echtheid en kwetsbaarheid makkelijk verdringt en vervreemding van elkaar en van jezelf in de hand werkt.

 

2. Hoe vond je het als kind om een spreekbeurt in de klas te houden? 
Ik kan me niet herinneren dit op de lagere school gedaan te hebben (misschien heb ik die herinnering verdrongen ;), maar ik zou dit absoluut doodeng gevonden hebben. Ik was heel verlegen en geblokkeerd als ik voor een groep iets moest vertellen.

 

3. Wanneer sprak je voor het eerst over bijbelse onderwerpen? 
Kort nadat ik Jezus leerde kennen (18 jaar) mocht ik voor een gemeente de aanbiddingsdienst leiden. Ik werd toen over mijn verlegenheid heen getild, ook al vond ik het nog steeds heel spannend. Ook gingen we met jonge mensen de straat op om over Jezus te vertellen terwijl de mensen zich om ons heen verzamelden. Dat was een grote sprong in het diepe, maar ik ervoer hoe de Heilige Geest me de woorden en urgentie gaf om te durven spreken. Jarenlang heb ik daarna met groepen jonge mensen op deze manier evangelisatie gedaan in Zuid-Oost Azië. Daarnaast  mocht ik over Gods werk vertellen in honderden locaties in de U.S.A. en Europa en leerde ik al doende mijn faalangst en verlegenheid voor grote groepen mensen steeds meer overwinnen.
Terug in Nederland wist ik me door God geleid om TV presentatrice te worden bij de EO en dit was de grootste sprong die ik ooit gemaakt had: Mijn perfectionisme stond me in de weg, maar geleidelijk leerde ik meer los te komen van mijn faalangst en onder deze druk te functioneren. Ook na vele honderden spreekbeurten weet ik mezelf nog steeds afhankelijk van God en heb ik nog een mate van angst te overwinnen. Maar het verlangen om te spreken is groter en drijft me om door te gaan en anderen tot zegen te zijn, juist ook door mijn kwetsbaarheid te laten zien.

 

4. Wat pak je nu anders aan dan in het begin?
Waar ik vroeger alles probeerde vast te leggen wat er in mijn hart brandde, zoek ik nu eerder de structuur van het verhaal. Ik ben heel associatief en creatief, en heb altijd een veelheid van impressies en gedachten en verlies daardoor het overzicht van het verhaal. Wil gauw te veel vertellen omdat ik zo enthousiast ben over alles wat ik door wil geven. Dit in toom te houden is voor mij de grootste uitdaging en dit gaat de laatste jaren beter. Het adagium ‘less is more’ is nog steeds een belangrijke richtlijn voor mij.

 

5. Aan welke presentatietips heb je veel gehad?
Het gaan gebruiken van een mindmap. Dit doe ik nog niet zo lang maar is een grote hulp bij het structuur aanbrengen in mijn verhaal en voor het loskomen van de tekst. Daardoor maak ik meer contact met de mensen.
En iets wat meer een waarde is dan een tip: durf kwetsbaar te zijn en open over wie je echt bent. Op deze manier help je hen zich met je te identificeren en komen de dingen die je vertelt en wilt leren dichterbij. Dit is niet altijd makkelijk omdat veel mensen niet dicht bij hun eigen hart durven te komen en zulke mensen geven je naderhand het gevoel dat jouw leven toch wel heel erg zwak is. Maar ik heb het er graag voor over niet door iedereen begrepen te worden om zo vele anderen te bereiken die ernaar verlangen om te groeien en te herstellen.

 

6. Wat merk je van de Heilige Geest in het voorbereiden en tijdens het spreken?
Ik bid altijd voor Gods hart en de leiding van de Geest voor de mensen voor wie ik ga spreken: wat hebben ze nodig van Hem? En wat kan ik hen geven vanuit de lessen die God mij heeft geleerd: ik kan niet spreken over iets waar ik zelf nog geen ervaring in heb. Daarbij zoek ik de aansluiting vanuit Gods woord. Het is de Geest die leven brengt, niet de ‘letter’ van het Woord; ik bid daarom dat de kennis van het hoofd naar het hart mag dalen.
Het merendeel van de keren dat ik spreek ervaar ik Zijn aanwezigheid en bemoediging, maar soms ook niet. Ik kan dan het gevoel hebben de aansluiting gemist te hebben of er helemaal naast gezeten te hebben, tijdens of vooral na het spreken.  Meestal wordt dit ‘kater’-gevoel weggenomen door feedback die ik later krijg, en door dit terug te geven aan de Heer.  Ik denk dat God dit toelaat om mij afhankelijk te houden van hem; ik ben niet degene die alles weet en in de hand heeft en alles kan controleren – Hij is Degene die mij leidt en die zijn woord uitwerkt in de harten van de mensen.

 

7. Wat wil je bereiken met jouw spreken?
Dat ze mogen ontdekken dat er genezing en bevrijding voor hen is; dat groei en verandering mogelijk zijn door het werk van de Heilige Geest.
Dat mensen door Gods liefde geraakt worden, dat hun geloof in wat Hij kan doen opgebouwd wordt, maar ook vooral in wat Hij in ieder van hen en in een gemeenschap kan doen!
Dat mensen geïnspireerd worden om tot hun bestemming te komen en hoop hebben voor hun eigen leven en dat van anderen en zo uitstralen wie Christus is in hen.
Dat ze mogen zien dat aansluiting van het Evangelie met de (geseculariseerde) cultuur om hen heen mogelijk is en ik iets bij kan dragen door toerusting.

 

8. Wat is het meest gênante dat je als spreker meegemaakt hebt?
Mijn grootste angst was altijd dat ik mijn tekst kwijt zou raken en de papieren waarop alles stond; ik droomde tientallen keren dat ik op het podium stond en geen idee had waar ik het over zou gaan, terwijl de tijd maar doorging en alle ogen op me gericht waren.
Een tijdje geleden overkwam het me tijdens een grote conferentie dat ik mijn aantekeningen niet mee had genomen! Maar ik had een samenvatting die ik uitgedeeld had aan iedereen. Ik wist dat dit het moment was om mijn angst te overwinnen en heb aan de hand van deze samenvatting gesproken, wat heel goed is gegaan. Het onderwerp was heel toepasselijk: ’Omgaan met angsten’ ;). Aan het eind heb ik het publiek verteld wat er gebeurd was en kreeg een enthousiast applaus!

 

9. Op welke momenten heb je last van podiumvrees?
Vlak voordat ik naar voren ga. Ik leg dan denkbeeldig mijn hand in die van Jezus, en beleef het alsof we samen het podium opgaan. Wanneer ik begin te spreken valt de angst weg.

 

10. Welke spreker inspireert jou?
Hanneke van Dam, Corrie ten Boom, Darlene Cunningham: drie vrouwen vol passie voor God en mensen  die inspireren en geloof opwekken.
Jeff Fountain (historicus), Dallas Willard (filosoof) en Tom Wright (theoloog): drie mannen die enorm veel kennis overdragen op een manier die meeslepend en motiverend is.

 

11. Wat spreekt jou aan in Jezus’ toespraken?
Jezus spreekt alle gebieden van mijn leven aan en dit blijft steeds actueel: zijn woorden strijken vaak tegen mijn voorkeur in van een leven van comfort en de neiging mezelf terug te willen trekken. Hij roept steeds op tot verandering, tot beweging en uitstappen in geloof. Ik vind het heel bijzonder dat Hij ons oproept  tot een leven wat opofferend is en waar lijden deel van uitmaakt en toch geloof heeft dat we dit zullen willen en kunnen opbrengen. Hij vraagt menselijk gezien onmogelijke dingen van ons en geeft toch hoop dat dit met Hem wel mogelijk is. Zijn onderwijs is altijd gericht op de praktijk van het leven en daardoor zo waardevol en behulpzaam.

 

12. Wat zou je doen als Jezus de eerstvolgende keer in het publiek zou zitten?
Ik zou hopen dat de dingen die ik zeg door dezelfde Geest gesproken en geïnspireerd zijn als waarin Hij leeft en denkt. Ik zou heel graag willen leren van Hem in het nog effectiever zijn in het overdragen van zijn liefde en Wie Hij is. En natuurlijk zou ik het geweldig vinden als Hij zou zeggen: goed gedaan!

 

Ik wil nog meer inspirerende gesprekken lezen
 

mm
Paulien Vervoorn
paulien@geloofwaardigspreken.nl

Spreker, trainer en auteur. Geeft (s)preektrainingen aan sprekers, voorgangers en predikanten die met nog meer impact willen spreken.

2 Comments
 • Paulien Zeeman-Lens
  Beantwoorden

  Hoi Paulien,
  Bedankt dat dit verhaal op jouw site geplaatst is.
  Het is inderdaad wat lang; je hebt er niets uitgehaald heb ik het idee :-).
  Mooi om anderen hiermee te mogen bemoedigen!

  MANY blessings,

  Warme groet,
  Paulien

  januari 14, 2014 at 12:38 pm

Plaats een reactie