paulien vervoorn wandelen genietn

[Radiopreek] Wandelen met God

Sinds kort woon ik dicht bij de kust en dat geeft me de mogelijkheid vaak langs het strand en door de duinen te lopen. Soms maar een uurtje. Het helpt me om als het ware mijn hoofd leeg te wandelen.

Wandelen heeft allerlei voordelen. In coronatijd werd de app Ommetje van de Hersenstichting razend populair. Misschien heb jij ‘m ook wel op je telefoon gedownload of hoorde je anderen erover. Na een stukje lopen word je beloond met allerlei weetjes. Over het effect van wandelen op je hart. Over dat je minder risico loopt op hersenbloedingen. Dat beide hersenhelften worden gestimuleerd.

 

Deze radiopreek was zondag 18 september te horen bij de Evangelische Omroep

 

Een paar jaar geleden schreef ik een boekje over wandelen. Tijdens het schrijven vroeg een van mijn neefjes naar de titel. ‘Het heet Wandelen & genieten met God.’ Ik vertelde dat het een boekje was met allerlei ideeën om te wandelen. Om te wandelen met God, want Hij houdt daar ook van. Met grote ogen keek hij naar zijn vader. ‘Dat kan niet, hè, pap? God kan toch niet wandelen?!’

 

God & wandelen 

Tsja, wat zeg je dan? Ik heb hem maar niet uitgelegd dat God wel voeten heeft, maar anders dan wij. Want Hij is God en wij zijn mensen. En natuurlijk kan God wandelen, maar anders dan wij, want Hij is God en wij zijn mensen. Wat ik vooral benadrukt heb, is dat je – net zoals je gezellig met iemand gaat wandelen – ook gezellig met de Here God kunt praten. Hij bleef me een beetje verbaasd aankijken. En eigenlijk is het ook iets waar ik me zelf nog steeds over kan verwonderen. Hoe bijzonder is het dat de heilige God met jou en mij wil wandelen!

 

Adam en Eva hoorden Gods stem toen Hij wandelde in de hof van Eden (Gen. 3:8). Ze schaamden zich na het eten van de verboden vrucht en durfden niet meer met Hem te wandelen. Ze verborgen zich. De wandeling met God was beëindigd. De tocht die zo mooi had kunnen worden, werd rigoureus afgelast. En toch pakte God de draad weer op.

 

Veel van ons kennen het verhaal en zien soms nauwelijks meer hoe bijzonder het is. Soms zou ik me net zoals mijn neefje willen verbazen over de afloop. Ik zou wel even toeschouwer willen zijn om te zien hoe God van dierenhuiden kleden maakt om de schaamte van Adam en Eva te bedekken (Gen. 3:21). Ik zou er wel getuige van willen zijn hoe God een dier doodt en bloed laat vloeien om zo het allereerste offer te brengen dat heenwijst naar de Here Jezus.

 

Kort na de geschiedenis van Adam en Eva lezen we van Henoch dat Hij met God wandelt (Gen. 5:22 en 24). Zijn leven wordt gestempeld door zijn nauwe verbondenheid met God. Een hoofdstuk later springt Noach eruit. Hij is een rechtvaardig en oprecht man onder zijn tijdgenoten en ook hij wandelt met God (Gen. 6:9). Zijn hele doen en laten, zijn handel en wandel zijn afgestemd op Hem. Hij stond op vertrouwelijke voet met God (zoals de Groot Nieuws Bijbel zegt) en we zien dat God dan zijn plannen aan Noach kan onthullen.

 

Als je een preek hoort over het wandelen met God, hoor je waarschijnlijk al snel hoe je net als Henoch en Noach tijd met Hem door kunt brengen, hoe je kunt bidden, hoe belangrijk het is heilig te zijn in heel je doen en laten en hoe je in je hele handel en wandel open moet staan voor de kracht van de Geest. En dat is waar. De Bijbel staat vol met zulke opdrachten. Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat we wandelen in zijn wet en voor zijn aangezicht (vgl. 2 Kron. 6:16). We weten dat God van ons vraagt om ootmoedig te wandelen met onze God (Micha 6:8). De doop vraagt dat we in een nieuw leven wandelen (Rom. 6:4). We moeten wandelen naar de Geest (Rom. 8:1), wandelen door geloof en niet door aanschouwen (2 Kor. 5:7) en zo kunnen we nog wel even doorgaan als we tenminste de Statenvertaling, de vertaling uit 1951 of de Herziene Staten Vertaling gebruiken. De NBV, de Nieuwe Bijbel Vertaling, heeft veel van deze uitdrukkingen over wandelen vervangen door algemenere woorden als ‘leven leiden’, et cetera.

 

Ik vind het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te benadrukken, maar nu wil ik graag stilstaan bij het feit dat God er behoefte aan heeft om tijd met ons door te brengen, omdat Hij wil spreken en omdat Hij in alle heiligheid met jou en mij mee wil lopen. Hij kiest er steeds voor om samen te wandelen. Hij belooft het volk Israël zelfs: ‘Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u tot een God zijn en u zult Mij tot een volk zijn’ (Lev. 26:12).

 

God houdt ervan om in nauwe verbondenheid met ons te leven. Hij heeft hoge idealen wat betreft Zijn wandelplannen met ons:

  • Net zoals je bij wandelen een gezamenlijk doel hebt, wil God zijn doelen delen.
  • Net zoals je bij wandelen geniet van elkaars aanwezigheid, wil God genieten van onze aanwezigheid.
  • Net zoals je bij wandelen geniet van de omgeving, wil God ons laten mee genieten van zijn kijk op mensen, op de wereld en op de geschiedenis, op het verleden en de toekomst.

 

God & dansen

De Cappadocische kerkvader Gregorius van Nazianze (4e eeuw) bedacht de uitdrukking ‘perichorèsis’ wat letterlijk zoiets als dans betekent (denk maar aan het woord choreografie). De Vader, de Zoon en de Geest dansen als het ware met elkaar en de mens wordt uitgenodigd in de kring om deel te nemen aan deze goddelijke dans. We worden opgenomen in de volmaakte eenheid en liefde van Vader, Zoon en Geest.

 

Mag ik daarom vanmorgen zeggen dat onze liefdevolle God niet alleen met ons wil wandelen, maar zelfs met ons wil ‘dansen’? Eerlijk gezegd kan ik niet goed dansen en durf ik het ook bijna nooit in gezelschap. En toch vind ik het een feestelijke en bijzondere omschrijving van de intimiteit met de Drie-eenheid. Zo is God. Zijn hele natuur is erop gericht om samen te zijn en gezamenlijk te vieren dat het Leven goed is. Hij wil niets liever dan dat ook wij in die eenheid met Hem leven.

Wie weet kun je eraan denken als je de volgende keer een dansje maakt door je kamer. Of tijdens een van je wandelingen. Hij loopt met je mee. Ook deze week.

 

 

Meer info over het boek

 

 

 

 

 

 

Bron foto: VVV Katwijk.

Tags:
mm
Paulien Vervoorn
paulien@geloofwaardigspreken.nl

Spreker, trainer en auteur. Geeft (s)preektrainingen aan sprekers, voorgangers en predikanten die met nog meer impact willen spreken.

Nog geen reacties

Plaats een reactie