paulien vervoorn preek eo nederland zingt op zondag

[Tv-preek] Worden als een kind

Rond deze dagen halen veel mensen de kerststal weer van zolder. Met Jozef en Maria. En een os en een ezel. In sommige kerken mag een kind dan tijdens de kerstdagen ‘baby Jezus’ in de voerbak leggen. Als teken dat we vieren dat God mens is geworden, kind is geworden.

 

Jaren later zou Jezus aan zijn leerlingen vertellen dat ook zij moesten worden als een kind. Hij zette een kind in het midden. Als een reminder voor alle momenten waarop ze een kind zouden zien.

 

Ik lees u voor uit Matteüs 18.

 

18 Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’ 2Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer 3en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. 4Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. 5En wie in mijn naam één zo’n kind ontvangt, die ontvangt Mij.

 

De eerste les is overduidelijk: word als een kind. Ik dacht altijd dat dit vooral betekende dat we afhankelijk mogen zijn als een kind. Mogen vertrouwen op de hemelse Vader. Dat zit er zeker ook in, maar de aanleiding viel me dit keer nogal op.

 

Jezus plaatste dat kind in het midden naar aanleiding van de vraag wie de grootste, de belangrijkste was. Dat kan klinken als een belachelijke vraag. Toch snap ik ’m wel. Petrus, Jakobus, Johannes mochten in het hoofdstuk ervoor met Jezus mee en beleefden spectaculaire dingen. Je zou je zomaar jaloers kunnen afvragen of zij dan een streepje voorhadden. En Petrus wandelde als enige op het water. Zou hij dan de belangrijkste zijn?

 

Ik denk dat het een vraag van alle eeuwen is.

Als we eerlijk zijn, als ik eerlijk ben, vergelijk ik mezelf ook weleens met anderen. De ene keer vind ik mezelf minder belangrijk dan de ander en voel ik me onzeker. Een andere keer kijk ik juist tegen iemand op. Dat gaat natuurlijk vaak onbewust. Er zit een denkfout achter: dat we denken dat iemand met andere taken of talenten belangrijker zou zijn.

 

In dit verhaal wordt het heel duidelijk. Jezus houdt zijn leerlingen een spiegel voor: wees niet bezig met wie er belangrijk is. Wees niet bezig met je status. Je imago. Met roem, met eer, met aanzien. En al helemaal niet in het Koninkrijk. Wees maar afhankelijk als een kind. Door jezelf klein te maken word je groot.

 

Worden als een kind. Afhankelijk zijn van God de Vader. Niet belangrijk willen zijn. Je hebt het vast vaker gehoord.

De leerlingen van Jezus ook, maar zij vergaten het steeds.

In Matteüs 19, een hoofdstuk later, willen ze de kinderen alweer bij Jezus vandaan houden. Jezus herhaalt het: het Koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij. Laat de kinderen tot Mij komen!

Weer een hoofdstuk later vraagt de moeder van Jacobus en Johannes om een ereplekje voor hen. Jezus herhaalt het opnieuw: wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn.

 

Nog een keer naar het Bijbelgedeelte. De eerste les was dus: word als een kind. De tweede les is: ontvang een kind. Dat staat in vers 5: wie in mijn naam één zo’n kind ontvangt, ontvangt Mij.

 

Ik kan me herinneren dat ik ooit met een groepsreis naar Haïti ging om projecten te bezoeken met kinderen die in extreme armoede leven. ’s Morgens lazen we die tekst. We zouden die dag als het ware met een kind voetballen of de nagels lakken, alsof het Jezus zelf was. Klinkt raar, maar je snapt hopelijk wat ik bedoel. Jezus vereenzelvigt zich hier met een klein kind, met ieder die kwetsbaar is.

 

Jij en ik eren Jezus door iets te doen voor een ander.

Veel om over na te denken. Als je de volgende keer een kerststal ziet, kun je eraan terugdenken dat je mag worden als een kind. Afhankelijk.

En je kunt jezelf de vraag stellen: wie wil ik ontvangen? Een kind? Een tiener in je buurt die kwetsbaar is? Een oudere die de donkere dagen voor kerst zo lang vindt duren? Ontvang die ander, want dan ontvang je … Jezus!

 

Zullen we bidden?

Dank U dat U als mens naar de aarde kwam. Dat U afstand nam van uw positie en kwam om te dienen. Om dwars door de dood heen ons voor te gaan op de weg van het leven.

Help ons om te worden als een kind. Om niet steeds bezig te zijn met onszelf, maar met het dienen van U en de ander. Help ons om oog te hebben voor ieder die kwetsbaar of eenzaam is in deze donkere dagen. Geef ons het lef die ander te ontvangen. Omdat U zegt: dan ontvang je Mij.

Amen.

 

Dit waren mijn aantekeningen voor de tv-preek voor Nederland Zingt op Zondag van 3 december 2023.

mm
Paulien Vervoorn
paulien@geloofwaardigspreken.nl

Spreker, trainer en auteur. Geeft (s)preektrainingen aan sprekers, voorgangers en predikanten die met nog meer impact willen spreken.

Nog geen reacties

Plaats een reactie