preekdoelen paulien vervoorn geloofwaardig spreken

Wat is het doel van je preek?

Tijdens de trainingen hameren we er steeds op dat je je kernboodschap en je preekdoelen formuleert. Als je die eenmaal hebt, is het namelijk makkelijker om je preek glashelder te structureren én die aan te vullen met passende voorbeelden. Hoe formuleer je je doel? Hierbij een voorbeeld van een preek van mezelf over blijmoedig geven én twee vragen van Lane Sabring van Preaching Donkey. 

Ik stel mezelf vaak onderstaande vragen. Ter inspiratie zet ik mijn antwoorden erbij bij een preek over 1 Korintiërs 16.

 

1. Wat wil je dat je luisteraars weten over het Bijbelgedeelte? Paulus had in 1 Korintiërs 16 opgeroepen om geld apart te leggen voor de armen in Jeruzalem. Dat hadden ze gedaan, maar het geld was nog niet gebracht. Paulus motiveert de mensen in Korinthe op verschillende manieren om alsnog te geven.

 

2. Wat wil je dat jouw luisteraars begrijpen? Met andere woorden: wat leg je uit over de verschillen en overeenkomsten tussen toen en nu?  Het gaat Paulus niet zozeer om het geld, maar om de oprechtheid van hun geloof. Dat was toen zo en dat is nu niet anders.

 

3. Wat wil je dat jouw luisteraars voelen? Een beetje ongemak mag wel. En daarna opluchting, omdat het gaat om het blijmoedig geven. En enthousiasme om te geven.Als iedereen deelt van zijn overvloed, heeft niemand tekort.

 

 

4. Wat wil je dat jouw luisteraars in de praktijk brengen? Dat ze nog eens kritisch naar hun geefgedrag kijken en –zo nodig- hun geefgedrag bijstellen. Dat ze bidden of God hen hierin leidt.

 

 

5. Hoe ziet de wereld eruit als de hele wereld gehoor zou geven aan jouw oproep? Als iedereen deelt, heeft niemand tekort.

 

 

6. (Conclusie) De kernboodschap voor mijn preek: Geef blijmoedig.

 

 

7. Een mogelijke titel voor mijn  preek: Blijmoedig geven.

 

 

Het formuleren van je preekdoelen kan uiteraard op meerdere manieren. Lane Sebring van Preaching Donkey schrijft: ‘Ik stel mezelf bij elke preek twee vragen. Ze vormen een belangrijk deel van mijn voorbereiding.’ (Met toestemming overgenomen, vertaald door Julia Offinga)


1. Wat is het doel van deze preek?

Om een preek te beoordelen heb je een doel nodig waaraan je het resultaat kunt afmeten. En om een doel te bereiken zul je een doel moeten hebben. Maar wat houdt het doel van een preek precies in?


Een paar voorbeelden van doelen:

Deze preek zal:

 • laten zien hoe het kennen van je geloofsidentiteit een verschil maakt in je relaties
 • mensen leren bidden
 • demonstreren hoe God door de hele geschiedenis heen gewerkt heeft
 • aantonen hoe dit vers uit het Oude Testament zich op Jezus richt
 • uitleggen hoe dit Bijbelvers kan worden begrepen en toegepast
 • mensen leren wat geven inhoudt en hoe ze zelf kunnen geven

 

Een doel opstellen

Om een doel te kiezen stel ik mezelf een aantal vragen tijdens mijn voorbereiding.

 • Wat is het punt dat deze tekst maakt?
 • Wat is het thema van deze serie preken?
 • Wat probeer ik over te dragen?
 • Wat is het belangrijkste voor mijn luisteraars om te onthouden?
 • Wat is het belangrijkste voor deze preek?
 • Wat is minder belangrijk voor deze preek?

Deze vragen helpen mij vast te pinnen wat ik daadwerkelijk wil bereiken met mijn preek. Aan het begin van mijn voorbereiding schrijf ik mijn doel al op.

 

2. Wat is de gewenste reactie voor deze preek?

Om een gewenste reactie te bereiken moet je van tevoren bepalen hoe je hoorders jouw boodschap kunnen toepassen. Het opstellen van een gewenste reactie maakt dat je luisteraars een duidelijk beeld krijgen van hoe ze jouw boodschap kunnen toepassen in hun leven.

Voorbeelden van gewenste reacties

Na deze preek zullen mensen

 • dagelijks bewust gaan bidden
 • Gods zaligmakende werk in de geschiedenis begrijpen en Hem vertrouwen voor de toekomst
 • omarmen dat alles in het leven naar Jezus en zijn verlossende werk wijst
 • deze Bijbeltekst verder bestuderen en toepassen in hun leven
 • hun plaatselijke kerk financieel gaan steunen

 

Het bedenken van een gewenste reactie
Ik stel mezelf een aantal vragen over de preek om vast te stellen wat de gewenste reactie moet zijn.

 • Hoe ziet het toepassen van deze tekst eruit?
 • Hoe zou mijn leven eruitzien als ik dit daadwerkelijk zou geloven?
 • Wat is de belangrijkste stap die genomen moet worden om deze boodschap toe te passen?
 • Hoe raakt deze boodschap mensen op persoonlijk vlak?
 • Hoe motiveert, veroordeelt, behaagt of daagt deze preek mensen uit?

Gewenste reacties zijn flexibel. God werkt op verschillende manieren voor verschillende mensen door dezelfde boodschap. Ik ben dan ook niet teleurgesteld als iemand mijn boodschap anders toepast dan ik had beoogd. Er zijn tientallen manieren om een boodschap toe te passen.

De gewenste reactie is een hulpmiddel tijdens de voorbereiding. Als ik weet hoe mijn boodschap toegepast kan worden als iemand hem ter harte neemt, helpt dat mij het einde van de preek -de activerende afsluiting- voor te bereiden.

Voor elke preek die ik houd, schrijf ik het doel en de gewenste reactie op als onderdeel van mijn voorbereiding.

 

Conclusie

Je stelt het doel en de gewenste reactie van je preek voornamelijk voor jezelf op. Ik suggereer niet dat je moet gaan staan en zeggen: ‘Oké, allemaal, mijn doel is … En mijn gewenste reactie is …”. Dat zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot grote verveling bij je luisteraars. Wanneer je je doel en gewenste reactie duidelijk voor jezelf hebt opgesteld, zullen ze vanzelf naar voren komen tijdens je preek. Je hoeft ze niet letterlijk te benoemen. Ze zullen op natuurlijke wijze duidelijk worden.

Aan de andere kant: als je geen doel hebt, zullen je luisteraars dat opmerken. Als jij niet weet hoe je preek toegepast kan worden, zullen je luisteraars dat ook niet weten.

Dit is waarom ik het beantwoorden van deze twee vragen een prioriteit maak aan het begin van mijn voorbereiding. Hoe zit dat met jou? Hoe denk jij na over wat je wilt bereiken met je preek?

 

Bron foto: Pexels.

mm
Paulien Vervoorn
paulien@geloofwaardigspreken.nl

Spreker, trainer en auteur. Geeft (s)preektrainingen aan sprekers, voorgangers en predikanten die met nog meer impact willen spreken.

Nog geen reacties

Plaats een reactie