goed nieuws paulien vervoorn goed communiceren tom wright

Laat elke preek goed nieuws zijn

God is het waard dat we zijn goede nieuws goed communiceren.’ Deze zin spreek ik regelmatig uit om uit te leggen waarom ik me met hart en ziel inzet voor Geloofwaardig Spreken. Wat is dat goede nieuws eigenlijk? Ik ga te rade bij het boek Goed nieuws! van Tom Wright.

 

 

Onderstaande is een bewerking van delen uit Goed nieuws!: Waarom het Evangelie nieuws is en wat dat nieuws zo goed maakt. 

 

In veel kerken is goed nieuws op een subtiele manier veranderd in goed advies. ‘Zeg dit gebed op en je zult gered zijn.’ En: ‘Dit zijn technieken die je helpen om een beter christen te worden, een beter mens, een betere partner.’ Dat is geen nieuws, maar advies.

 

Kies voor goed nieuws in plaats van goed advies

Nieuws is een aankondiging dat er iets belangrijks is gebeurd. En bij Jezus en zijn eerste volgelingen draaide het om goed nieuws.

 

Op dit punt zal iemand misschien bezwaar maken. ‘Mijn kerk is het goede nieuws niet vergeten! We vertellen dat Jezus stierf voor onze zonden! Hij droeg onze straf zodat wij naar de hemel kunnen gaan in plaats van naar de hel! Is dat geen goed nieuws?’

 

Zeker. Maar – en dat klinkt misschien schokkend – dat is niet het goede nieuws waarover Jezus en de vroegere kerk het hadden.

Het christelijk geloof werd, in zijn vroegste verschijningsvormen, gepresenteerd als goed nieuws. Dat is de oorspronkelijke betekenis van het woord evangelie. Toen Jezus en de eerste christenen spraken over goed nieuws – en dat deden ze heel vaak – bedoelden ze veel meer dan ‘naar de hemel gaan’. Ze zagen dat het nieuws zo goed was dat het de moeite waard was het zo wijd mogelijk te verspreiden.

 

Schets het grotere plaatje

Het goede nieuws is gebaseerd op het sterven en opstaan van Jezus. Dat is goed nieuws voor ons en voor de hele schepping. Waarom? Kort gezegd komt het hierop neer: God wil mensen herstellen om de wereld te herstellen. En het goede nieuws is dat dit door Jezus tot stand is gebracht.

 

Veel sprekers versmallen de onderliggende boodschap van het Nieuwe Testament tot de boodschap over hoe we in de hemel moeten komen. Dat is belangrijk, maar het is niet de hele waarheid. We zijn vergeten waar mensen (om zo te zeggen) voor bedoeld waren. God maakte mensen, zodat Hij voor zijn wereld kon zorgen met behulp van deze schepselen. Het was zijn bedoeling om zijn schepping vanaf het begin te vormen tot de heerlijke plek die Hij altijd in gedachten had, en dat wilde Hij doen door zijn Zoon.

 

Dat is een deel van de betekenis van naar het beeld van God geschapen zijn. God wilde vanaf het begin aanwezig en werkzaam zijn binnen zijn wereld, en dus schiep Hij mensen als middel en manier om aanwezig en actief te zijn. Daarom was de menselijke opstand tegen de bedoelingen van de Schepper ook zo desastreus – niet slechts voor de mensen, maar voor de hele schepping.

 

Wie het verhaal uit het boek Genesis kent, zal weten dat de eerste mensen, toen ze in opstand kwamen, te horen kregen dat de aarde zelf voor hen moeilijk te bewerken zou zijn. Zij zou scherp, onaangenaam onkruid voortbrengen: doornen en distels. Wij hebben de neiging, vermoed ik, om dit simpelweg te zien als een probleem voor de mensen: het leven zal zwaar zijn. En dat is het ook. Maar het gaat er daarbij ook om dat dit een probleem is voor de aarde zelf. De schepping zelf was bedoeld om tot een bloeiende harmonie, een vruchtbare vervulling te komen, door het werk van mensen. En dus werd de schepping zelf gedwarsboomd. En dat allemaal doordat de mensen het verkeerd begrepen. Het probleem is niet: lieve help, mensen hebben gezondigd, en dus zullen ze nu naar de hel gaan. Het probleem is: mensen hebben gezondigd, zodat de hele schepping haar diepste bedoeling niet zal bereiken. Misschien maakt dat falen, als er niets aan wordt gedaan, onderdeel uit van wat wij onder hel zouden moeten verstaan.

 

Het goede nieuws is dus dat als mensen weer op het juiste pad worden gezet, het project voortgang kan vinden. Niet meteen natuurlijk, zoals wij mensen zelf ook niet in één klap volledig en voor altijd hersteld zijn. Maar dat is wel het doel.

 

Bied perspectief voor de toekomst

Onze verwachting is dus niet slechts dat we naar de hemel zullen gaan, en daar herenigd zullen worden met onze geliefden en natuurlijk bij Jezus zelf zullen zijn. Dit alles is ons beloofd, maar als we ons hieraan vasthouden en het grotere plaatje vergeten, zijn we als een kind dat zo in beslag genomen wordt door het eerste zandkasteel dat het ziet op het strand dat het nooit de schitterende en uitnodigende zee zelf opmerkt.

 

We mogen verlangen naar een veel grotere realiteit dan de hemel: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop Gods gerechtigheid en vreugde en vrede en liefde zullen groeien als bloemen langs elke weg. Het goede nieuws gaat niet per se over mij. Het gaat over God, Gods schepping en Gods nieuwe schepping die voortkomt uit het vernieuwde verbond. Dat is tot stand gebracht is door de kroning van Jezus als de Messias van Israël en de rechtmatige Heer van de wereld.

 

Zie hieronder een voorbeeld van een video waarin ik in de eerste zin uitspreek dat God het waard is dat we zijn goede nieuws goed communiceren.

 

Bron foto: Jon Tyson.

mm
Paulien Vervoorn
paulien@geloofwaardigspreken.nl

Spreker, trainer en auteur. Geeft (s)preektrainingen aan sprekers, voorgangers en predikanten die met nog meer impact willen spreken.

Nog geen reacties

Plaats een reactie