paulien vervoorn gebed bidden preken verkondiging heilige geest

Verlangen naar de Heilige Geest in de preekvoorbereiding

De kerk van vandaag heeft een grote behoefte aan het doorgaande en vernieuwende werk van de Heilige Geest. Als we hiernaar verlangen, heeft dit gevolgen voor ons gebed en voor onze preken.

 

Met toestemming overgenomen van David Helm

Vertaald en samengevat door Marco Koffeman

 

Een toewijding aan gebed

We hebben de noodzaak voor het werk van de Geest pas echt begrepen als ons begrip gepaard gaat met een toewijding aan gebed. Want door het gebed laten we zien ervan doordrongen te zijn dat alleen God, door het werk van de Heilige Geest, in staat is vermenigvuldiging te bewerkstelligen. Als we niet bidden, wijst dat erop dat we denken het zelf te kunnen.

 

Interessant is het om te zien dat op de beslissende momenten in het evangelie van Lukas dit verband wordt gelegd. Op ten minste vier momenten erkennen mensen wie Jezus is in de context van het gebed:

 

  • Vlak voordat Petrus Jezus erkent als de Christus, bidt Jezus alleen (9:18-20).
  • Petrus, Johannes en Jakobus gaan de berg op om te bidden, als de stem van God vanuit de hemel klinkt om niet alleen Jezus te openbaren voor wie Hij is, maar ook wat zijn volgelingen moeten doen in het licht van deze kennis (9:28-36).
  • Bij zijn doop. Jezus bidt en de hemel gaat open, de Heilige Geest daalt neer, en een stem uit de hemel bevestigt Jezus als de Zoon van God (3:21-22).
  • Heiligen op leeftijd, Simeon en Anna, erkennen Jezus voor wie Hij is door het werk van de Heilige Geest en in de context van hun dagelijks gebed.

 

Deze vier voorbeelden zijn belangrijk. Ze leren ons dat als mensen tot Christus komen en Hem gaan volgen, dat ze dit doen door het vernieuwend en doorgaand werk van de Heilige Geest – en dat gebeurt door gebed.

Als we echt doordrongen zijn van onze afhankelijkheid van de Geest, wijden we ons toe aan gebed.

 

De Heilige Geest en verkondiging werken samen

Velen van ons hebben – helaas – geleerd te geloven dat we moeten kiezen tussen een toewijding aan de Heilige Geest of een toewijding aan het Woord van God.

Mensen willen ons doen geloven dat je of naar een charismatische kerk gaat waar de Geest centraal staat, of naar een kerk waar het Woord centraal staat. Je kunt niet beide hebben. Dit is een gangbaar onderscheid, dat er bij ons is ingesleten.

 

Om eerlijk te zijn: ik word een beetje moe van deze tegenstellingen. Ik ben het zat dat mensen de discussie langs deze lijnen voeren, alsof de Geest en het Woord tegenover elkaar staan. Het is een valse tweedeling, en het wordt tijd dat we leren hoe we dit achter ons laten.

Het werk van de Geest is altijd verbonden met de bediening van het Woord.

 

De Bijbel als leidraad

Eén tekst, hoewel er veel meer zijn, is voldoende om ons punt te maken. Kijk eens naar Hebreeën 3, vooral naar vers 7, dat begint als volgt: ‘Daarom, zoals de Heilige Geest zegt …’

 

Twee mooie verrassingen zitten in deze zes woorden verborgen.

Allereerst, let eens op hoe de schrijver verwijst naar het auteurschap van de Heilige Geest als hij Psalm 95 citeert. Dit is opvallend, en het is dan ook de bedoeling van de schrijver dat we het opmerken. Hij zei niet ‘Zoals de Bijbel zegt’ of ‘Zoals de psalmist zegt’ en zelfs niet ‘Zoals de Geschriften zeggen’. Nee, hij schrijft: ‘Zoals de Heilige Geest zegt’.

 

De betekenis hiervan is belangrijk: als je de stem van de Heilige Geest wilt verstaan, vind je dit dynamisch verbonden aan de Bijbelse tekst. Dat betekent dat de Heilige Geest reeds aanwezig is als schrijver, in woorden die lang geleden zijn vastgelegd in Gods woord. Volgens mij was het John Piper die een tweet schreef in de trant van: ‘Als je God vandaag wilt horen spreken, ga naar je kamer, sluit de deur en lees hardop uit de Bijbel’. Ik ben het daar helemaal mee eens. Het Woord van God is de stem van de Geest. Onze overtuiging dat de kerk een grote behoefte heeft aan het vernieuwend en doorgaand werk van de Heilige Geest betekent daarom, uit noodzaak, dat we ons evenredig toewijden aan uitleg van de Bijbel.

 

De tweede verrassing in Hebreeën 3:7 is grammaticaal: het werkwoord staat in de tegenwoordige tijd! We lezen: ‘Zoals de Heilige Geest zegt…’ Het belang hiervan mag niet worden gemist. Psalm 95, in eerste instantie gegeven aan mensen die in een heel ander tijdsbestek leefden, wordt hier weergegeven als Gods relevante en levende Woord voor mensen van een veel latere generatie – en datzelfde geldt voor ons, vandaag. Hebreeën 3:7 bevestigt een doorgaande en dynamische relatie tussen het werk van de Heilige Geest in onze tijd en de uitleg van het Woord van God.

 

Ben je er ook van overtuigd dat we het vernieuwende werk van de Heilige Geest nodig hebben? Je weet pas echt dat het tot in je botten is doorgedrongen als je toegewijd bent aan gebed en aan de verkondiging.

 

Lees ook hoofdstuk 6 'Werk samen met de Geest' in het boek Geloofwaardig spreken
 

Bron foto: Samuel Martins on Unsplash

 

mm
Paulien Vervoorn
paulien@geloofwaardigspreken.nl

Spreker, trainer en auteur. Geeft (s)preektrainingen aan sprekers, voorgangers en predikanten die met nog meer impact willen spreken.

Nog geen reacties

Plaats een reactie