feedback orgel kritiek kerk vrijwilligers vrijwilligersbeleid tips paulien vervoorn

Waarom het desastreus is als we onze feedback in de kerk inslikken

Jarenlang speelt meneer De Jong op het kerkorgel. Iedereen weet dat zijn orgelspel onder de maat is, behalve meneer De Jong zelf. Bij de koffie wordt over hem gepraat en in de kerkenraadsvergadering is het op een gegeven moment zelfs een agendapunt: wie gaat het hem zeggen? Maar niemand wil de confrontatie aangaan en dus blijft meneer De Jong spelen. Wanneer hij op een dag meedeelt dat hij gaat stoppen, klinkt een zucht van verlichting.

 

We praten in de kerk over open en eerlijk met elkaar omgaan. We preken over liefde, aanvaarding, respect en genade. We willen niemand kwetsen, maar ondertussen doen we het toch. Ik vind het namelijk kwetsend voor meneer De Jong, dat er achter zijn rug wordt gekletst over zijn orgelspel. Dat de gemeenteleden met hem over koetjes en kalfjes praten, maar het echte gesprek uit de weg gaan.

 

Ja, maar …

Veel mensen vinden het spannend feedback te geven en te ontvangen. Of er klinken tegenwerpingen.

  • Ja, maar is feedback niet meer iets voor op het werk?
  • Ja, maar als je vrijwilligers feedback gaat geven, schrikt dat misschien wel af.
  • Ja, maar, moeten we elkaars fouten niet met de mantel der liefde bedekken?

 

Drie voordelen voor de kerk

In sommige situaties is het liefdevol als we onze mond houden, als we die mantel der liefde gebruiken. Vaak laten we ons echter leiden door angst en gebruiken we die mantel der liefde als excuus. We durven niet en slikken daarom onze feedback in. We ontnemen elkaar daarmee de kans om te groeien. Met verwijdering en het ontstaan van wantrouwen als gevolg.

 

Meer van Gods karakter

Als we het Oude Testament doorlezen, zien we voortdurend een God die betrokken is bij de mensen. Hij kiest hen uit, Hij bevestigt hen in hun identiteit, Hij bemoedigt, Hij troost en geeft ook zeer duidelijk aan wat Hem niet bevalt.

 

In het Nieuwe Testament wordt het nog duidelijker. Jezus is de Bemoediger bij uitstek. Hij neemt echter ook geen blad voor de mond en communiceert heel duidelijk zijn mening. Jezus noemt de Heilige Geest de pleitbezorger (Johannes 14: 16). Dit woord wordt ook vertaald als Trooster (NBG en HSV) of als helper (BGT). Het is afgeleid van het Griekse werkwoord para-kaleo dat een veelzijdige betekenis heeft: te hulp roepen, verzoeken, smeken, oproepen, vermanen, aansporen, (vriendelijk) aanmoedigen, bemoedigen en troosten (Studiebijbel).

 

Paulus gebruikt hetzelfde woord in zijn tweede brief aan de Tessalonicenzen (2: 16 en 17): ‘Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt.’

 

Als we elkaar aanvaarden, hoop geven, aanmoedigen, bemoedigen, sterken en liefdevol corrigeren, zien we in elkaar iets van Gods karakter.

 

Meer inspirerende samenkomsten

Ik zit weleens in een samenkomst waarbij ik blij ben dat ik niet iemand heb meegevraagd die niet gewend is naar een kerk te gaan. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat hij een kneuterig, onprofessioneel beeld krijgt bij de kerk. Of een beeld dat een kerkdienst saai is. Wanneer we elkaar tips geven en elkaar wijzen op elkaars blinde vlekken, krijgen mensen de kans om te groeien in vaardigheden. Of ze zoeken een plek die beter bij hen past. Maar bovenal: de samenkomst wordt hierdoor inspirerender.

 

Meer aantrekkingskracht

Als kerk hebben we allerlei bijbelse richtlijnen in huis om samen te leven. De Bijbel staat vol met handvatten over liefde, vrede en eenheid. Jezus zegt vlak voor zijn heengaan: Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn’ (Johannes 13: 34 en 35). Die liefde wordt zichtbaar in de manier waarop we samen leven, samen werken, elkaar bemoedigen, elkaar aansporen, elkaar stimuleren, elkaar motiveren, elkaar waarderen, van elkaar leren en van elkaar genieten…

 

 

feedback in de kerk paulien vervoorn boek

 

Helaas staan we niet altijd bekend als een aantrekkelijke community. We hebben mooie woorden over aanvaarding, maar we worden eerder herkend aan het snelle oordeel dat we hebben klaarliggen. Ik weet hoe lastig het is om eerlijke feedback te geven. Vandaar dat ik het boek Feedback in de kerk schreef om een model aan te reiken waardoor je meer houvast krijgt om te profiteren van feedback. Zodat we meer en meer gaan voldoen aan Gods ideaal! 

 

Bovenstaande is een samenvatting en bewerking van mijn boek Feedback in de kerk

 

 

Ik wil dat boek bestellen!
 

Ik wil meer weten over de training op 29 maart!
 

Tags:
mm
Paulien Vervoorn
paulien@geloofwaardigspreken.nl

Spreker, trainer en auteur. Geeft (s)preektrainingen aan sprekers, voorgangers en predikanten die met nog meer impact willen spreken.

Nog geen reacties

Plaats een reactie