Arno van Oeveren exegese geloofwaardig uitleggen fundament onder je preek

Cotrainer Arno van Oeveren: ‘Wees een schatzoeker!’

Arno was militair en politieman, studeerde theologie en spit heel wat uren per week in de Bijbel. Samen met Paulien geeft Arno van Oeveren vanaf de training Geloofwaardig uitleggen: het fundament onder je preek. Speciaal voor interne sprekers van evangelische gemeenten. 

 

Door Annemarie Fernhout

 

Hoe verliep je carrière?

Op mijn achttiende ging ik het leger in. Ik was daar op mijn plek en ben ook op missie in Bosnië geweest. Maar uiteindelijk drong het door dat ik in mijn werk beslissingen moest nemen waar ik niet achter kon staan. Toen ben ik overgestapt naar de politie.

In die periode was ik jeugdleider binnen onze gemeente. Geleidelijk aan ontwikkelde zich het besef dat ik me los moest maken van werk en opleiding en me moest richten op het dienen van het Koninkrijk van God. In 2007 ben ik een theologische opleiding gaan volgen bij Azusa Theologische Hogeschool. Dit omdat ik de sterke behoefte voelde meer te leren en te ontdekken over de Bijbel.

 

Hoe ziet een doorsneeweek bij jou eruit?

Mijn vrouw werkt vier dagen per week. Ik neem dan ook een groot deel van de zorg voor onze dochter Sophie en het huishouden voor mijn rekening. Dit schema laat mij veel ruimte om te studeren in de Bijbel en me te richten op kerntaken als onderwijs en prediking binnen de gemeente. Deze combinatie is voor mij ideaal, ook omdat ik in verband met mijn gezondheid voorzichtig moet omgaan met mijn energie. En op zaterdag werk ik als taxichauffeur.

 

Hoe raakte je als trainer betrokken bij de trainingen van Geloofwaardig Spreken?

Enige tijd geleden volgde ik zelf de training Een preek die staat als een huis. Ik vond Pauliens stijl van trainen heel prettig. Ik maakte hierover een losse opmerking en zei dat ik het ook wel fijn zou vinden om die stijl onder de knie te krijgen. Paulien nodigde me toen uit als cotrainer. Dat hield onder andere in dat ik het huiswerk van cursisten nakeek.

 

geloofwaardig uitleggen exegese paulien vervoorn bijbeluitlegWat is jouw rol bij de nieuwe training Geloofwaardig uitleggen, die jullie samen gaan geven?

De trainingen van Paulien zijn heel praktisch. Gericht op Bijbeluitleg, presentatie en het aanbrengen van structuur. Maar we ontdekten dat cursisten nog meer behoefte hadden aan verantwoorde Bijbeluitleg. Daarom geven we de training Geloofwaardig uitleggen: het fundament onder je preek. Ik geef bijvoorbeeld uitleg over genres en begeleid deelnemers bij het maken van hun huiswerk.

 

Wat is het belang van het benadrukken van de genres?

Elk literair genre heeft zijn eigen doel en toon. Een brief moet je heel anders lezen dan een verhaal. En poëzie lees je nog weer anders. Elk genre heeft een eigen manier om de boodschap van God over te brengen. Van die verschillen moet je je als lezer bewust zijn.

 

Heb je zelf een favoriet genre?

Ik houd erg van de vertellingen van het Oude Testament en van de brieven van Paulus. En ik heb me jarenlang verdiept in de apocalyptische literatuur (Daniël en Openbaring). Dit onderwerp heeft mijn grote belangstelling.

 

Ik lees op de website dat je de Bijbel leert uitleggen aan de hand van tien stappen. Dat klinkt theoretisch.

Hoe zorg je er zelf voor dat de Heilige Geest je blijft inspireren als je een preek schrijft, dat de spontaniteit niet verloren gaat?

Dat de theorie het niet van de spontane inbreng gaat overnemen, heeft alles te maken met je basishouding en motivatie. Je grondhouding moet zijn, dat je wilt delen wat Gods Geest je ingeeft. Die grondhouding moet doorwerken in die tien stappen.

Bij elke stap die ik zet in de preekvoorbereiding, stop ik even om de tekst te laten inzinken. Tijdens het werk in huis ben ik in mijn hoofd met de tekst bezig. Dat zijn de momenten waarop ik bid en vraag wat ik mag doorgeven. De totstandkoming van de preek is een uitgerekt proces dat zich beweegt tussen de theoretische kennis en mijn geestelijke leven.

 

Waar ging je laatste preek over?

De laatste keer ging het over Kaïn en Abel. Ik lees zo’n Bijbelgedeelte dan meerdere keren, ook binnen de context. Ik vraag wat me opvalt, wat ik vreemd en wat ik mooi vind. Wat me hier primair opviel, is dat God veel meer betrokken lijkt op Kaïn dan op Abel. De zorg die God aan hem besteedt, is heel aangrijpend.

 

Hoe ga je om met verschillende Bijbelinterpretaties?

Er bestaan verschillende manieren waarop mensen de Bijbel lezen. Niet dat elke manier goed is, maar we hebben allemaal een eigen manier waarop we naar de tekst kijken. En ook allemaal worden we, bewust of onbewust, gehinderd door de enorme kloof die er bestaat tussen ons en de Bijbelschrijver. Geloofsruzies, scheuringen en andere narigheid vinden hun oorzaak er vaak in, dat we elkaar bij onze Bijbelinterpretaties niet begrijpen. In dergelijke situaties zouden christenen veel meer hun best kunnen doen om de ander te zoeken en te begrijpen in zijn of haar Bijbeluitleg. Dat kan veel ellende voorkomen.

 

Wanneer is een uitleg voor jou geloofwaardig?

Daarvoor is het van belang dat de spreker rekening houdt met zowel de context van de tijd en de situatie waarin de tekst door de Bijbelschrijver genoteerd is, als met de tijd en situatie van zijn of haar toehoorders. En dat hij daarnaast rekening houdt met het literaire genre van het Bijbelgedeelte.

 

Zijn er ook dingen die jij als trainer van je cursisten leert?

Ja, zelfs enorm veel. Het lezen van de interpretaties van anderen verruimt mijn eigen blik op allerlei manieren. Bij het nakijken van het werk van de cursisten krijg ik veel mee over de manier waarop God werkt in hun levens. Ik volg van nabij het schatzoeken van iemand anders. Heel bijzonder.

 

Kan iemand die geen theologie gestudeerd heeft, in jouw optiek, een goede spreker zijn?

Jazeker. Mensen van verschillend theologisch niveau kunnen goede sprekers zijn. Het is wel belangrijk dat de spreker een actief verlangen heeft zich te verdiepen in de Bijbel. Dat is een vorm van goed geestelijk rentmeesterschap. Gods Geest helpt ons daarbij, maar we moeten ook zelf investeren.

 

Heb je tips voor sprekers die geen theologie hebben gestudeerd?

Blijf je uitstrekken naar een verantwoordelijke manier van tekstuitleg. Vraag af en toe advies als je er zelf niet uitkomt. Dat doe ik zelf ook.

 

Wat is jouw wens voor je deelnemers?

Dat ze leren de Bijbel te onderzoeken, uit te leggen en te delen op een verantwoorde, door de Geest geïnspireerde manier.

 

 

 Ik wil meer weten over de training
 

 

annemarie fernhout exegese paulien vervoorn preek

Annemarie Fernhout (66) studeerde aan de Evangelische Theologisch Academie, volgde diverse cursussen Hebreeuws en gaf les over het Oude Testament aan de Evangelische Toerusting School. Ze schreef vele preken voor haar man! Annemarie boeken voor een preek? Bekijk haar website Het Avontuur van Ouder worden.

 

mm
Paulien Vervoorn
paulien@geloofwaardigspreken.nl

Spreker, trainer en auteur. Geeft (s)preektrainingen aan sprekers, voorgangers en predikanten die met nog meer impact willen spreken.

Nog geen reacties

Plaats een reactie